Dömötör Norbert

domotor norbert

Református lelkész


(2220 Vecsés, Árpád u. 6.) Dömötör Gábor és Kiss Ibolya gyermekeként 1984. november 28-án született Kalocsán. Egy fiútestvére van.

Általános iskolai tanulmányait Bács-Kiskun megyében, Uszódon végezte, majd 2003-ban Kalocsán, a Dózsa György Szakközépiskolában rendőri pályára előkészítő szakon érettségizett. Teológiai tanulmányait Budapesten a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán 2008–ban végezte. Az egyetemi hatodik, kötelező gyakorlati évet az Ócsai Református Egyházközségben töltötte. 2009-ben tett lelkészképesítő vizsgát és 2010 őszén református lelkésszé szentelték. Még egy évig Ócsán szolgált beosztott lelkészként.

2011. július 17-én a vecsési református gyülekezet megválasztotta lelkészének és 2011. augusztus 1. óta Vecsésen szolgál. Szolgálatának egyik vezérigéje: "az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus". (Ef 4,15.)

Szeretné Vecsésen a Krisztus ügyét, a gyülekezetet és a várost egyaránt szolgálni. Elsődleges célja, hogy embereket vezessen el Jézus Krisztushoz. Mindeközben arra törekszik, hogy a gyülekezet és a saját élete is növekedjék az agapé (isteni) szeretetben. Krisztusban és az ő szeretetében van ugyanis a gyülekezet és Vecsés békessége, megújulása is. Örül a református óvodának, ahol a személyzettel együttműködve a kicsinyeknek is hirdethetik a Jézusról szóló örömhírt. Nyitott a vecsési felekezetekkel az ökumenikus együttműködésre, az evangélium közös hirdetésére, a kapcsolatok elmélyítésére. Feleségével és Szabó Dénes gondnokkal együtt látogatják a református családokat. Lelkészsége alatt megkezdődött a református mikro-közösségek erősödése, így a hittanosok, a konfirmandusok, a református fiatalok a gyermekeiket keresztelő szülők felkészítése, a fiatal felnőttek, a gyermek-munkások imakörei, az óvodai alkalmazottak, a kismamák bibliaköre.

Özv. Czövek Olivérné segítségével folyamatos a református asszonykör működése, de a presbiterek és pótpresbiterek bibliakörében nem sikerült eddig gyarapodást elérni, és a fiatal házasokkal is erősíteni kell a lelki kapcsolatokat. Molnár Krisztinával 2011. június 4-én kötött házasságot. Felesége konduktor-mozgásterapeuta, református hitoktató, kántor. Szabadidejét a családjával tölti, szívesen olvas, focizik és az informatika lehetőségeivel ismerkedik. 

(2220 Vecsés Mária u.) 1911. július 25-én született Budapesten és Vecsésen hunyt el 2001. szeptember 11-én. Híres pedagógus családból származott. Édesapja Kiss Márton tanító és édesanyja Csorba Ida tanítónő, aki Táncsics Mihály unokája volt. Gyermekkorától Vecsésen élt és ő is tanító lett. A Falusi Általános Iskolában öt évtizeden át tanított, és gyermekek ezreit nevelte tisztességre, becsületre, hazaszeretetre. Áldozatos munkáját Vecsés Nagyközség Önkormányzata 1994-ben Vecsés Díszpolgára cím adományozásával ismerte el.

Iratkozzon fel hírlevelünkre!catchme refresh

Joomla Extensions powered by Joobi