Vecsés bibliográfia könyvtárunk állományából

Toggle Panels (not accordion) using ui-accordion styles

KÖNYVTÁRAK

Csiki Tiborné : Változások a Róder Imre Városi Könyvtár kulturális életében : Szakdolgozat / Csiki Tiborné ; konzulens; Kelényi István . ? Budapest : ELTE PPK, 2006. ? 39 p. ; 30 cm ; Helyi szerző - szakdolgozat


Pfeffer Gáborné : A vecsési Róder Imre Városi Könyvtár Helytörténeti Gyűjteménye : Szakdolgozat / Pfeffer Gáborné ; konzulens Harmat Mária . ? Jászberény : Szent István Egyetem Jászberényi Főiskolai Kar, 2009. ? 35 p. ; 30 cm.; Helyi szerző : szakdolgozat


Díszes könyv, néma zongora : Olvasók és statisztika : Tíz percet a szabadidőből / Kovács György . ? 1979.


Művelődési központ - A járás közművelődési helyzetképe : A főváros vonzásában : Személyi és tárgyi feltételek / K. L. . ? 1979. PMH


A könyvek vecsési birodalmában - Gyakran nyílik az ajtó / O. K.  . ? 1983. - könyvtár

ÉVKÖNYVEK, CÍMTÁRAK

Mesél a múlt : hagyományok, történetek a vecsési svábok életéből : a Falusi Iskola Vecsés - Dorfschule Wetschesch évkönyve / szerk. ... Demeter Zoltán]. . ? Vecsés : [Falusi Ált. Isk.], 1997 (Vecsés : Veres). ? 104 p. : ill. ; 20 cm

 

A Falusi Iskola Dorfschule Wetschesch évkönyve 2004/2005-ös tanév / szerk. Demeter Zoltán . ? [Vecsés] : DZL-Kiadó, 2005 ([s.l.] : Eurovia Kft. Nyomdaüzem). ? 76 p. : ill., színes fotók ; 20,7 cm

 

Vecsési füzetek 1993/1 / [szerk. Demeter Zoltán] . ? [Vecsés] : DZL-K., 1993 ([Vecsés] : Veres Istvánné Nyomdája)

 

Vecsési Kalendárium / [1993-2006 szerk. Demeter Zoltán] ;. ? [Vecsés] : DZL-K.,(Vecsési Kalendárium, ISSN 1217-8411)

Vecsési Kalendárium / [2007-től szerk. Szalontai János] . ? Vecsés : Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány, (ISSN 1247-8411)


Vecsési Kalendárium 2008-2013 / [szerk. Szalontai János] . ? Vecsés : Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány

Vadászi Istvánné : A Vecsési Kalendárium és repertóriuma : Szakdolgozat / Vadászi Istvánné ; konzulens Iván Géza . ? Budapest : ELTE BTK, 2009. ? 80 p. : ill. ; 30 cm.

MÚZEUMOK, MÚZEUMI KIADVÁNYOK

Orosz Károly : Idegenbe kerül az érték : Ha nincs falumúzeum / Orosz Károly  Folyóiratcikkek 1990 : 141. oldal

Idegenbe kerül az érték : Ha nincs falumúzeum / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1990 : 141. oldal. - IN: 317

SAJTÓ, ÚJSÁGÍRÁS

Volt egyszer egy újság - A hirdetés éltette / S.L. . ? 1989. - Folyóiratcikkek 1989. 07.oldal. - Vecsési újság. - IN: 316


A községpolitika orgánuma : A Vecsési Hírek első száma / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1990 : 253. oldal. - IN: 317


Dalkörök és egy olimpikon - Vecsési Hírlap - 1927 / Somogyi Lajos . ? 1989. - Folyóiratcikkek 1989. 65.oldal. - IN:         316

VALLÁS, TEOLÓGIA, EGYHÁZAK

Historia Domus Vecsésiensis : anno 1797 / latinból ford. és a jegyzeteket kész. Stéhli Ferenc ; németre ford. ... Pável Rita]. . ? Vecsés : Kulturverein : DZL K., 1999 ([S.l.] : HungaPrint Ny.). ? 136 p. : ill. ; 24 cm


A kovász volt : Távozik a plébános / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1991 : 41. oldal. - vallás, római katolikus egyház . - IN: 318

A szeretet határtalan : Vecsésiek Erdélyben (IV) / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1991 : 43. oldal. ? vallás. - IN: 318


Az idő dolgozik... : Vecsésiek Erdélyben (I.) / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1991 : 49. oldal. - református egyházközség. - IN: 318


Lelki útravalóval : Vecsés vendégei voltak (I.) / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1991 : 61. oldal. - református egyházközség. - IN: 318

Ne szakítson, ne taszítson : Vecsés vendégei voltak (II.) / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1991 : 69. oldal. - vallás, református egyházközség . - IN: 318


A harang csengő szava : A templom- közös ház / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1991 : 71. oldal. - vallás, katolikus egyházközség . - IN: 318


Vecsésről a zsinatba : Lelki otthonának megmarad / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek    1991 : 73. oldal. - vallás, református egyházközség. - IN: 318


Szeretettel fogadják / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1991 : 87. oldal. - református egyházközség. - IN: 318


Kézfogás a pápával : Zarándokúton Rómában. - Folyóiratcikkek 1991 : 95. oldal. - vallás, zarándokút,II. János Pál. - IN: 318


A zarándok útján : Örök érvényű üzenet / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1991 : 97. oldal. ? vallás. - IN: 318


Jókívánság : Székből. - Folyóiratcikkek 1991 : 111. oldal. - református egyházközség, testvérgyülekezet. - IN: 318


A hit könnyíti az életet : A pápai látogatásra készülve / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1991 : 113. oldal. - katolikus egyházközség. - IN: 318


Papot akarnak : A vecsési katolikusok / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1991 : 121. oldal. - vallás, felsőtelepi egyházközség. - IN: 318


Misztériumjátékok : A templomban / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1991 : 121. oldal. ? vallás. - IN: 318


A lelki próbák megkönnyítői : Egyházmegyei találkozó előtt / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1991 : 139. oldal. - evangélikus gyülekezet. - IN: 318


Vastaps a templomban : Egyházi hangverseny / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1991 : 151. oldal. - vallás, hangverseny, Historia Domus. - IN: 318

Múltmutató : Hittörténet. - Folyóiratcikkek 1991. : 153. oldal. - Vallástörténet. - IN: 318


Ajándék kisharang hangja : Vecsési reformátusok évfordulója (I) / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1991. : 161. oldal. ? vallástörténet. - IN: 318


Gyarapodó egyházközség : Más vallásúak is / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1990 : 33. oldal. - IN: 317


Gyülekezeti kapcsolatok : Meghívás Erdélybe / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1990 : 69. oldal. - IN: 317


Úrvacsora rokolyás szoknyában : Hol hit, ott szeretet... / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1991 : 25. oldal. - IN: 318


A hit a határokon is áttör : Vecsésiek Burgenlandban / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1991 : 33. oldal. - IN: 318

TÁRSADALOMRAJZ, DEMOGRÁFIA, SZOCIOLÓGIA

Emberi erőforrás : Háttér Vecsés fejlődésére : Szakdolgozat / Tagscherer Ilona ; konzulens Krisztián Béla . ? Pécs : Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar, 2002. ? 60 p. ; 30 cm + mell.


Vecsés civil szervezeteinek bemutatása és szociológiai elemzése : Szakdolgozat / Nagy Éva Gabriella ; konzulens Pethő László . ? Budapest : ELTE TFK, 2001. ? 67 p. ; 30 cm.


Közvélemény-kutatás Vecsésen / Soós Gábor . ? Budapest : CEU, 1999. ? 45 p. ; 30 cm. : ár nélkül


Mindenkit visszavárnak : Kismamák a vecsési gázüzemben / Krampé Pálné . ? 1979. PMH


Szobák, sorsok, főbérlők : Majd csak lesz valahogy? : Gyermekek hátrányos helyzetben / Kovács György . ? 1979.04.20. PMH


Nők a közéletben : Egyenlő munkáért egyenlő bér . ? 1979.05.PMH


A főváros szomszédságában : Beszámolók előtt : Többet várnak a fiataloktól / O. K. . ? 1979.10.31. .-PMH


Dicséretes nemzetiségi politika / K.Zs. . ? 1988. - Folyóiratcikkek 1988. 123.oldal. - IN: 315


Ha munkanélküli az ember : Mi jár a háborús bűnös fiának? / Aszódi László Antal. - Folyóiratcikkek 1990 : 103. oldal. - IN: 317


Bizalmasan kezelt adatok : Népszámlálás Vecsésen / O. K.. - Folyóiratcikkek 1990 : 265. oldal. - IN: 317

BELPOLITIKA, POLITIKAI PÁRTOK ÉS MOZGALMAK

Gál István : Vecsésiek az 1956-os forradalomban / Gál István . ? Vecsés : Gál István magánkiadvány, 2010. ? 103 p. : ill. ; 30 cm


Naggyűlés : Vecsés. - Folyóiratcikkek 1991 : 41. oldal. - Független Kisgazdapárt. - IN: 318


Hol volt Torgyán úr? : Hiába várták / Vereszki János. - Folyóiratcikkek 1991 : 83. oldal. ? Kisgazdapárt. - IN: 318


Vitafórumok, kiállítások Az olvasó népért mozgalomban : Vállalt feladatok : A vecsési népfrontbizottság tervei / K. Gy. . ? 1979


Asszonyok, lányok képviselői : Több támogatást kérnek : A vecsési nőbizottságok tevékenységéről . ? 1979.04. PMH


Várjuk az újabb feladatokat : Beszélgetés a vecsési pártbizottság titkárával / M. F. D. . ? 1979.06.- PMH


Hatékonyabban, színvonalasan : Politikai képzés : Az oktatási év tapasztalatai / Vereszki János . ? 1979.07.06. .-PMH


Segítenek az alapszervezetek : Politikai oktatás / V. J. . ? 1979.10. .-PMH


Fórum helyi kérdésekről : Vecsési ifjusági napok . ? 1980


Elhunyt Lendvai József - In memorian . ? 1981


Bizalmi és főbizalmi választás a GOV vecsési üzemében - A GOV-nál már elkezdődött / K. S. . ? 1985


A nehéz próbatételek jutalma - Kék és piros nyakkendő / R. Zs. . ? 1985


Jó alapot ad az ezredfordulóig - Megyei képviselőcsoport - ülés Vecsésen / Kövess László . ? 1986 . - Ferihegyi repülőtér


Tudnak is, akarnak is segíteni - Közös ügyeikről beszéltek / Koblencz Zsuzsa . ? 1986. - Folyóiratcikkek 1986.203.oldal. - IN: 313


A béke nem a viták csendje - Vecsési tapasztalatok / Vereszki János . ? 1988. - Folyóiratcikkek 1988. 45.oldal. - IN: 315


Baráti találkozó Vecsésen - A béke jegyében / -balázs- . ? 1988. - Folyóiratcikkek 1988. 65-67.oldal.Megjelenés:Ferihegy Híradó1988.05. - IN: 315


Dicséretes nemzetiségi politika / K.Zs. . ? 1988. - Folyóiratcikkek 1988. 123.oldal. - IN: 315


Befejeződött az országgyűlés téli ülésszaka : Nincs érdemi intézkedés : Dobos Ferencné, Vecsés, 13. sz.vk. - Folyóiratcikkek 1987 : 5. oldal. - IN: 314


Minden gyökérnél erősebben : A községpolitika személyessége / Vereszki János. - Folyóiratcikkek 1987 : 73. oldal. - IN: 314


Építész a polgármester : Képviselő-testület alakult Vecsésen / Gér. - Folyóiratcikkek 1990 : 23. oldal. - Molnár Imre. - IN: 317


A bizalom a legfontosabb : Vecsésen is második forduló / Gér József. - Folyóiratcikkek 1990 : 37. oldal. - IN: 317


Egyéni és pártlista : Vecsési jelöltek. - Folyóiratcikkek 1990 : 47. oldal. - IN: 317


Egyéni és listás jelöltek : MDF Vecsés. - Folyóiratcikkek 1990 : 47. oldal. - IN: 317


Az eredeti csapatzászló alatt : Cserkészek fogadalomtétele / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1990 : 95. oldal. - IN: 317


Nem herdálják a közvagyont : Váltás a vecsési MDF-szervezet élén / K. M.. - Folyóiratcikkek 1990 : 127. oldal. - IN: 317


Egyeztetett vélemény : Vecsési pártok tanácskozása. - Folyóiratcikkek 1990 : 201.oldal. - IN: 317


MSZMP-szervezet Vecsésen. - Folyóiratcikkek 1990 : 239. oldal. - IN:         317

GAZDASÁGI ÉLET, AGRÁRPOLITIKA, IDEGENFORGALOM

Vecsési látnivalók / Gál István ; vers Szénási Sándor ; fotók Katona Csaba, Nagy István Elek, Gál István . ? Vecsés : Vecsés Város Önkormányzata, 2005. ? [18] p. : ill. , színes fotók, térképek ; 21 cm

A miniszter a vendég : Vecsés. - Folyóiratcikkek 1991 : 39. oldal. - IN:  318


Osztják a közöst : A Ferihegy Tsz-ben / Jandó István. - Folyóiratcikkek 1991 : 53. oldal. - kárpótlási törvény. - IN: 318


Gondoljunk derűset : Teher alatt nő a- nép? / Vereszki János. - Folyóiratcikkek 1991 : 79. oldal. ? közélet. - IN: 318


Mi történt Vecsésen? : Levelesládánkból / Nyitrai Péter. - Folyóiratcikkek 1991 : 119. oldal. ? költségvetés. - IN: 318


Ha visszakapják földjeiket / fotó Hancsovszki János. - Folyóiratcikkek 1991 : 217. oldal. ? mezőgazdaság. - IN: 318


Kevés a sütőipari szakember : Vecsési kenyérpanaszok : Felszerelik az alagútkemencét / K. Gy. . ? 1979.06. PMH


Családi házak saját erőből : Ifjú fészekrakók : Kedvezett az ősz az építőknek / O. K. . ? 1979.11. .-PMH


Közös törekvések megújítói : Hasznos tapasztalatcserék : Kisiparosok a Hazafias Népfrontban . ? 1979.12. .-PMH


A teljesítmény és a bér aránya : Az üzem- és munkaszervezés mindíg aktuális / V.I. . ? 1980.-PMH


Javultak a nők munkakörülményei : Tapasztalatok a vecsési Ferihegy Tsz-ben . ? 1980


Máris nagy a forgalom / Hancsovszki János /fotó/ . ? 1985. - Monor és Vidéke Takarékszövetkezet Vecsési kirendeltsége


Vecsés új ötévesterve / Csányi János tanácselnök . ? 1986. - Folyóiratcikkek 1986. 193.oldal.Megjelenés:Ferihegy Híradó 1986.1.sz. - IN: 313


Gondjaikban nincsenek egyedül - A vecsési tanácsülés napirendjén / Fekete Gizella . ? 1988. - Folyóiratcikkek 1988. 169.oldal. - IN: 315


Nem herdálják a közvagyont : Váltás a vecsési MDF-szervezet élén / K. M.. - Folyóiratcikkek 1990 : 133. oldal. - IN: 317

KÖZIGAZGATÁS

Vecsés város stratégiai terve : Vecsés város helyzetfeltárása és swot analízise . ? Budapest : AB OLVE, 2007. ? 145 p. ; 30 cm. + + CD

Rendeletek. - Folyóiratcikkek 1991 : 49. oldal. - közterületek hasznosítása, használati díjak. - IN: 318


A képviselő tudja : Válasz a válaszra / Nyitrai Péter. - Folyóiratcikkek 1991 : 103. oldal. ? önkormányzat. - IN: 318


Az utcák is választanak : Vecsési kisérlet. - Folyóiratcikkek 1991 : 151. oldal. - közigazgatás, utcaképviselők. - IN: 318


Új tanácselnök . ? 1979. PMH (Kötött)


Megmentettek hárommilliót : A megye legjobb önkéntesei : Négy év munkáját értékelték a tűzoltók / O. K.. . ? 1979.05. PMH


Polgári védelmi gyakorlat : Feltételezett helyzetben / K. L. . ? 1979.05.03.


Tovább javult a közbiztonság : A lakosság is segít / O. K. . ? 1979.05. PMH


Változásokat várva : Tervszerűbb felújítások : A költségvetési üzem feladatai / K. Gy. . ? 1979.06. PMH


" Ki szívben jó, ki lélekben nemes volt..." . ? 1981. - Folyóiratcikkek 1981.59.oldal. - Megjelenés: Ország-Világ. - Moór Nándor


Éreztem, hogy bíznak bennem . ? 1985. - Pintér András a vecsési őrsparancsnok


Új testületet választottak - Alakuló tanácsülés . ? 1985


A tanácstag választás eredményei . ? 1985


Kiérdemelték az elismerést . ? 1985. - Országgyűlési képviselők a 13. választókerületben


Erősödő területi képviselet - A bizalmi testület tárgyalta / K. Zs. . ? 1985


Iskola, telefonközpont, áruház - Számolt a tanácsülés / Fekete Gizella . ? 1986


Verseny, bemutató, látványosság - Méltóan a többi rendezvényhez / Hörömpő Jenő . ? 1986. - Folyóiratcikkek 1986. 147.oldal. - IN: 313


A kukáskocsihoz kukák kellenek - A bemutatkozás sikeres volt / K.Zs. . ? 1988. - Folyóiratcikkek 1988. 181.oldal. - IN: 315


Régi és új utcanevek Vecsésen : Maradjanak vagy ne maradjanak? / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1990 : 13. oldal. - IN: 317


Építész a polgármester : Képviselő-testület alakult Vecsésen / Gér. - Folyóiratcikkek 1990 : 23. oldal. - Molnár Imre. - IN: 317


S a bűnöző a képébe röhög... : A nyomozó megszólal / Vereszki János. - Folyóiratcikkek 1990 : 27. oldal. - IN: 317


A bizalom a legfontosabb : Vecsésen is második forduló / Gér József. - Folyóiratcikkek 1990 : 37. oldal. - IN: 317

Egyéni és pártlista : Vecsési jelöltek. - Folyóiratcikkek 1990 : 47. oldal. - IN: 317Egyéni és listás jelöltek : MDF Vecsés. - Folyóiratcikkek 1990 : 47. oldal. - IN: 317


Nem herdálják a közvagyont : Váltás a vecsési MDF-szervezet élén / K. M.. - Folyóiratcikkek 1990 : 133. oldal. - IN: 317


Késlekedő keresztelő : Vecsési dilemmák. - Folyóiratcikkek 1990 : 169. oldal. - IN: 317


Önkéntesek : Hogyan tovább? : Döntés még nincs / Hörömpő Jenő . ? Folyóiratcikkek 1990 : 237. oldal. - IN: 317


Bizalmasan kezelt adatok : Népszámlálás Vecsésen / O. K.. - Folyóiratcikkek 1990 : 265. oldal. - IN: 317


Rendet, de hogyan? : Egy őrsparancsnok gondjai / Lőrincz Ferenc. - Folyóiratcikkek 1991 : 5. oldal. - IN: 318


Közmeghallgatás : Vecsés. - Folyóiratcikkek 1991 : 27. oldal. - IN: 318

HADTUDOMÁNY, HADTÖRTÉNET

Az utolsó akna megölte : Élt harminc évet / Somogyi Lajos. - Folyóiratcikkek 1990 : 119. oldal. - Berger Konrád. - IN: 317

NÉPJÓLÉT, GYERMEKVÉDELEM

Szobák, sorsok, főbérlők : Majd csak lesz valahogy? : Gyermekek hátrányos helyzetben / Kovács György . ? 1979.04.20. PMH


A szülőt is nevelni kell : Bírság és figyelmeztetés : Törvénytisztelő kisiparosok / K. Gy. . ? 1979.04. PMH


Nagycsaládosoknak . ? 1979.05.11.PMH


Zsúfolt program, sok a munka : Műsorok a gyermekév jegyében : Felújítják a székházukat / Orosz Károly . ? 1979.04.29. PMH


Ha munkanélküli az ember : Mi jár a háborús bűnös fiának? / Aszódi László Antal. - Folyóiratcikkek 1990 : 103. oldal. - IN: 317

NEVELÉS ÉS OKTATÁS

 Vecsés község hely- és iskolatörténete a nemzetiségi politika tükrében : Szakdolgozat / Hirschné Faragó Tünde ; konzulens Kádár Gyula . ? Zsámbék : Zsámbéki Tanítóképző Főiskola. ? 124 p. ; 30 cm. . ? (Helyi szerző : Írógéppel készített szakdolgozat)


Okos, felkészült versenyzők : A járási döntő után : A Tudományos-Technikai Úttörő Szemle eredményei . ? 1979.PMH


Szépülő intézmények . ? 1979.04. PMH


Kevés a hely a bölcsődében : Három közül egyet / K. Gy. . ? 1979.04.


Utcán, téren, iskolában : A tavaszi szünetben : Előrelátó nyolcadikos diákok / Kovács György . ? 1979.04.13.PMH


Jól felkészült diákok : Vecsési siker az orosz nyelvi versenyen / Orosz Károly . ? 1979.04.20. PMH


Jól, rosszul dönt a szülő : Melyiket az ötezerből? : Elkerülhetők a későbbi csalódások / O. K. . ? 1979.05. PMH


Találkozó, negyven év után / K. S. . ? 1979. 06. . ? ill. fekete-fehér fotó. - Vecsési Polgári Leányiskola, osztálytalálkozó.-PMH


Osztálytalálkozó Vecsésen : Levelesládánkból : Fél évszázad emlékei / Dobos József . ? 1979.06.. - Vecsési Polgári iskola .- PMH


Új iskola Vecsésnek / Vereszki János . ? 1981


A legkisebb lokálpatrióták : Megörökítik a múltat és a jelent / Kiss Sándor . ? 1981


Akciók az iskoláért - Úttörők és felnőttek / K. Gy. . ? 1981


Már tudják mit akarnak - A győztesek osztálya - Mindenki tovább tanul / Monostori Istvánné . ? 1981

A község tartozik a tanítónak - Vecsési arcképcsarnok / Somogyi Lajos . ? 1988. - Folyóiratcikkek 1988. 35.oldal. - Róder Imre. - IN: 315  

Fejezetek a vecsési óvodai nevelés történetéből : Félévszázad után ismét van felekezeti óvoda Vecsésen / Orosz Károly (1948-) . ? Vecsés : [Vecsési Református Óvoda], 2008 (Gyál : Király Nyomda). ? 129,[115] p. : ill., fekete-fehér fotók; 23 cm

 Gál István : Az Andrássy-telep és iskolájának története / Gál István . ? Vecsés : Andrássy-telep Ifjúságáért Alapítvány, 2002. ? 122, [2] p. : ill. ; 24 cm


Gimnázium : Vecsés. - Folyóiratcikkek 1991 : 99. oldal. ? oktatás. - IN: 318


A nehéz próbatételek jutalma - Kék és piros nyakkendő / R. Zs. . ? 1985

Közéleti emberek voltak - Vecsési arcképcsarnok / Somogyi Lajos . ? 1988. - Folyóiratcikkek 1988. 33.oldal. - Szeidl Oszkár . - IN: 315


Átadás Dabason, Vecsésen - November hetedike alkalmából / Erdősi Ágnes/fotó/ . ? 1988. - Folyóiratcikkek 1988. 47.oldal. - IN: 315


Jó ütemben épülnek a tantermek : Az iskolatanács az iskolaépítkezésen / Gér József. - Folyóiratcikkek 1987 : 35. oldal. - IN: 314


Késői tiszteletadás - Vecsés tanítója volt / Somogyi Lajos . ? 1989. - Folyóiratcikkek 1989. 07.oldal. - Róder Imre. - IN: 316


Megszűnik a zsúfoltság : Iskolabővítés Vecsésen / K.Z.. - Folyóiratcikkek 1990 : 209. oldal. - IN: 317

BŰNÜGY

Kirámolt lakások : Miért idegesek? / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1991 : 59. oldal. - vasútállomás, közbiztonság, betörések. - IN: 318


Fegyveres rablótámadás, a vecsési benzinkútnál : Nem csak fenyegetőztek, lőttek a mordállyal / Vereszki János. - Folyóiratcikkek 1991 : 85. oldal. ? bűnügy. - IN: 318

Rossz hír a hírszerzőnek : Mamlecz nem mamlasz / G. J.. - Folyóiratcikkek 1991 : 101. oldal. ? bűnügy. - IN: 318


A nagy vecsési postarablás - Ötvenöt éve történt / Somogyi Lajos . ? 1988. - Folyóiratcikkek 1988. 59.oldal. - IN: 315


S a bűnöző a képébe röhög... : A nyomozó megszólal / Vereszki János. - Folyóiratcikkek 1990 : 27. oldal. - IN: 317

KÖZLEKEDÉS

 Vakvágány. - Folyóiratcikkek 1991 : 65. oldal. - közlekedés, vasútállomás. - IN: 318


Kicserélt vágányok . ? 1979.05. PMH


Egyeztetni kell az érdekeket : Bosszankodók a peronon : Bonyodalmak a vasúti közlekedésben / O. K. . ? 1979. 10. .-PMH


Autóbusz a postakocsi nyomán : Elkészült a távlati meliorációs program / Orosz Károly . ? 1980.-PMH


Gyorsabban Vecsésre / Barcza Zsolt/fotó/ . ? 1986. - Ferihegyi gyorsforgalmi út

KERESKEDELEM

Reklám rólunk? / fotó. Hancsovszki János . ? fekete-fehér fotó. - Folyóiratcikkek 1991 : 51. oldal. ? kereskedelem. - IN: 318


Ne kérdezzen, Tűnjön el! : Drága a piacunk / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1991 : 63. oldal. ? piac. - IN: 318


Piacnapi kiszorítósdi : Autósdzsungelben / Hörömpő Jenő. - Folyóiratcikkek 1991 : 67. oldal. ? közlekedés. - IN: 318


Szerződés a bankkal : A kereskedők mellett / Árvai Magdolna. - Folyóiratcikkek 1991 : 75. oldal. - kereskedelem, kiskereskedők. - IN: 318


Becsomagolt tetők : A vevő sem jár rosszul / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1991 : 105. oldal. - Tüzép, Kalória Kft.. - IN: 318


Kevesebb építkező : Drága az anyag / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1991 : 111. oldal. ? szolgáltatás. - IN: 318


Üdítő. - Folyóiratcikkek 1991 : 139. oldal. - Felsőtelep, szódás. - IN: 318


Jobb ellátás, higiénikus tárolás : Felújították a boltot : Gyorsabb lett a kiszolgálás / Orosz Károly . ? 1979.PMH


Bútor-egymillióért : Kiállítás után : OTP-hitelre is . ? 1979. PMH


Gazdag az árukészlet : Brigád az ABC-ben : Visszaváltják az üres üvegeket / O. K. . ? 1979.10.03. .-PMH


Iskolában bolt, boltban iskolaszer : Diák, tanár és a szülő örömére / Kovács György . ? 1981


Jelzés után jobb a választék : Szót értettek az érdekeltek : Javul Vecsés kereskedelmi ellátása / K. Zs. . ? 1982. február 12.


Vecsési káposzta a Balatonnál is - Mindenki megtalálja a számítását / E. K. . ? 1981


Dobozolt savanyú káposzta - Vecsésről az NSZK-ba és belföldre . ? 1985


A környékről is itt keresik - Átmeneti hiány sem volt / O. K. . ? 1983. - Vecsési pb-gáztelep


Örökzöld - Jegyzet / -te . ? 1986. - Folyóiratcikkek 1986 161.oldal. - Vecsési cukrászda. - IN: 313


Új autósbolt Vecsésen / -balázs- . ? 1988. - Folyóiratcikkek 1988. 63-64.oldal.Megjelenés:Ferihegy Híradó 1988.04.12. - IN: 315


Épül a sörpalackozó - Borsodi Vecsésről / K.Z. . ? 1988. - Folyóiratcikkek 1988. 117.oldal. - IN: 315


Áruház épül a presszó helyén : A tanácstagok mindig szóvá tették : A vecsésiek örömére / Fekete Gizella. - Folyóiratcikkek 1987 : 123. oldal. - IN: 314

Szupermarket szállodával : Nagyberuházás Vecsésen / H. É. - Folyóiratcikkek 1990 : 9. oldal. - IN: 317


Állnak a kutak : Vecsés szélén. - Folyóiratcikkek 1990 : 19. oldal. - IN: 317 [TSZ: ] Pest megyei Hírlap .- 1990. 11.08. .- XXXII. évf. 262. szám


A becsületesség követelmény : Kft. a Tüzép-telepen / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1990 : 105. oldal. - IN: 317


"Feje nagy" Vecsésen - Nyomják a mérleget / K.Zs. . ? 1989. - Folyóiratcikkek 1989. 27.oldal. - IN: 316

HÍRADÁSTECHNIKA

Hatósági cserebere, avagy : Hová lett a fővonalam ? / Bartók Szilvia . ? Folyóiratcikkek 1991 : 76. oldal. - telefonhálózat bővítés. - IN: 318


A vizsgálat lezárult : Cikkeink nyomán. - Folyóiratcikkek 1991 : 81. oldal. ? telefon. - IN: 318


Halló, itt Vecsés! : A fejlődés mindennapunk érdeke / Pável Béla. - Folyóiratcikkek 1991 : 117. oldal. - távközlés, hálózatbővítés. - IN: 318


Vizsgálatkérő szervező : Azt beszélik... - Folyóiratcikkek 1991 : 123. oldal. - távközlés, telefonhálózat bővíté. - IN: 318


Az ikrek olcsóbbak : Azt beszélik. - Folyóiratcikkek 1991 : 125. oldal. - távközlés, telefonhálózat bővítés. - IN: 318


Ha elveszett a patkószeg is... : Téves kapcsolás? II. / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1991 : 143. oldal. ? távközlés. - IN: 318


Nekünk nem ikreket ígértek! : Téves kapcsolás? (I) / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1991 : 147. oldal. - telefonhálózat bővítés. - IN: 318


Tanultak a saját kárukon : Tiszta vizet a pohárba (III.) / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1990 : 205. oldal. - IN: 317


A szálak a postához vezetnek : Tiszta vizet a pohárba (II.) / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1990 : 207. oldal. - IN: 317


A vecsési telefonproblémákról : Tiszta vizet a pohárba (I.) / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1990 : 209. oldal. - IN: 317

SZAKKÉPZÉS

Neki lesz munkája : Oroszból kettes, szakmából jeles / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1991 : 77. oldal. - oktatás. - IN: 318


Érettségi és szakképesítés : Gimnázium másodszor / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1991 : 87. oldal. ? oktatás. - IN: 318


Kedvezőtlen arány : Vecsés, Ferihegy Tsz : Nők az iskolapadban . ? 1979.PMH


Amin csak a tanulás segít : Ellátás, választék : Kevés a nők között a szakmunkás / Kovács György . ? 1979.04.20. PMH


Nemcsak az iskolatáska nehéz : a kedvezmények sem eléggé ösztönöznek? / O. K.  . ? 1980


Két lábbal a szakmunkásképzőbe : Szégyen a futás...? / Fekete Gizella. - Folyóiratcikkek 1987 : 87. oldal. - IN: 314

SZABADIDŐ, MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KLUBOK

Szabolcsi Hubertné : Emlékkönyv : A vecsési Labdarózsa népdalkör 5 éves évfordulójára / Szabolcsi Hubertné . ? [Vecsés] : [S.N.], [2007] (Budapest : Garmond Print Kft.). ? 92 p. : ill.,színes fotók ; 24 cm


Merész álmok : Nyáron is nyitva / Jandó István. - Folyóiratcikkek 1991 : 57. oldal. - József Attila Művelődési Ház. - IN: 813


Klubot szeretnének : Öregcserkészek. - Folyóiratcikkek 1991 : 115. oldal. - cserkészcsapat, cserkészház. - IN: 318


Közömbös lakosság : A jó szándék megvan. - Folyóiratcikkek 1991 : 125. oldal. - művelődési ház, klubélet. - IN: 318


Azt beszélik.... - Folyóiratcikkek 1991 : 145. oldal. - cserkészcsapat, gazdaköri bál. - IN: 318


Azt beszélik.... - Folyóiratcikkek 1991 : 149. oldal. - iparosok, ipartestületi bál. - IN: 318


Utcán, téren, iskolában : A tavaszi szünetben : Előrelátó nyolcadikos diákok / Kovács György . ? 1979.04.13.PMH

A járás közművelődési helyzetképe : A főváros vonzásában : Személyi és tárgyi feltételek / K. L. . ? 1979. PMH


Fórum, beatjuniális : Vecsési ifjúsági napok . ? 1979.06. - ifjúsági napok. - PMH


Pergő programok mindenkinek : Vecsési ősz : Koncert, kiállítás, brigádvetélkedő / K. L. . ? 1979.09. .-PMH


A művelődési ház hírei . ? 1979.10. .-PMH


Két nap kulturális programja : Kézimunka-, hobby- és barkácskiállítás . ? 1979. 10. .-PMH


Eleven a régi kapcsolat : Nyugdíjastalálkozók : Tájékoztató az egykori dolgozóknak / O. K. . ? 1979.11. .-PMH


Nagyobb igényességet is várnak : Közművelődési tapasztalatok Vecsésen / A. L. A. . ? 1981


Bemutató, vásári komédia,térzene - Vecsési ifjúsági napok '85 / -ér- . ? 1985


Hulladékból - szélszivattyú - Kisérletező kedvű nyugdíjas / O. K. . ? 1983. - Szélmalom Vecsésen


Nem könnyű kitágítani a kört - Módszer, érdeklődés / Orosz Károly . ? 1983


Naprakészek a világ dolgaiban - Vecsési filatelisták tervei / Fekete Gizella . ? 1986. - Folyóiratcikkek 1986. 185.oldal. - IN: 313


Nyáron eveztek, télen síeltek : A vecsési "szaniszlósok" / Somogyi Lajos. - Folyóiratcikkek 1990 : 251. oldal. - IN: 317

NÉPRAJZ, FOLKLÓR

Mesél a múlt : hagyományok, történetek a vecsési svábok életéből : a Falusi Iskola    Vecsés - Dorfschule Wetschesch évkönyve / szerk. ... Demeter Zoltán]. . ? Vecsés : [Falusi Ált. Isk.], 1997 (Vecsés : Veres). ? 104 p. : ill. ; 20 cm


Vecsési füzetek 1993 [szerk. Demeter Zoltán] . ? [Vecsés] : DZL-K., 1993 ([Vecsés] : Veres Istvánné Nyomdája).


Fehér Imre Lászlóné : Deutschen Nationalitäten bräuche und Sitten in Wetschesch : Német nemzetiségi hagyományok és szokások Vecsésen : Szakdolgozat / Fehér Imre Lászlóné ; konzulent, Budainé Hajdú Erzsébet . ? Zsámbék : Apor Vilmos Katolikus Főiskola, 2004. ? 39 p. : ill. ; 30 cm. + 3 t. fotó


Füzesi Józsefné : Geburt, Hochzeit und Tod : Sitten und Bräuche im Nationalitätendorf Wetschesch : Születés, esküvű és halálozás : Hagyományok és szokások Vecsésen, egy német nemzetiségi községben : Szakdolgozat / Füzesi Józsefné ; konzulens Morvai Edit . ? Sopron : Benedek Elek Pedagógiai Főiskola, 2001. ? 38 p. : ill. ; 30 cm. + + 11 mell


Bakonyi Ildikó : Bräuche und Sitten in Wetschesch, in einer deutschen nationalitäten Gemeinde : Hagyományok és szokások Vecsésen, egy német nemzetiségi községben : Szakdolgozat / Bakonyi Ildikó ; konzulens Morvai Edit . ? Sopron : Benedek Elek Pedagógiai Főiskola, 2000. ? 46 p. ; 30 cm.


Füzesi Erzsébet : A reklám szerepe Vecsés hagyományainak megőrzésében [szakdolgozat] / Füzesi Erzsébet . ? Budapest : Lia Alapítványi és Általános Iskola és Szakközépiskola Reklámmenedzser és szakmenedzser szak, 2010. ? 73 p. : ill. színes fotók ; 30 cm

Jeles napok a vecsési németek szokásaiban : Szakdolgozat / Csejteiné Pepperl Erzsébet ; konzulens Waldmann József . ? Szeged : Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, 1979. ? 49 p. ; 30 cm.


Tojásfutás, farsangi rétesevés : Megmenteni az értékeket : Nemzetiségi hagyományok Vecsésen / K. Gy. . ? 1979


Fekete Gizella : A sült tyúk keringője : Télen volt lakodalmak / Fekete Gizella
Folyóiratcikkek 1987 : 91. oldal


Jandó István : A szépre jó emlékezni : Karácsonyi készülődés / Jandó István
Folyóiratcikkek 1991 : 7. oldal


Orosz Károly : Piros-fekete gyász : Vecsésiek Erdélyben (II.) / Orosz Károly - Folyóiratcikkek 1991 : 45. oldal

Más nyelv, más kultúra : Hagyományőrzés és nyelvápolás Vecséses : Szakdolgozat / Bihalné Mező Melitta ; konzulens Jobban József . ? Vác : Apor Vilmos Katolikus Főiskola, 2006. ? 47 p. ; 30 cm

Vecsési németek népszokásai : Dolgozat / Lugosy Anna . ? Vecsés : [s.n.], [1998]. ? 27 p. ; 30 cm

Geburt, Hochzeit und Tod : Sitten und Bräuche im Nationalitätendorf Wetschesch : Születés, esküvű és halálozás: Hagyományok és szokások Vecsésen, egy német nemzetiségi községben : Szakdolgozat / Füzesi Józsefné ; konzulens Morvai Edit . ? Sopron : Benedek Elek Pedagógiai Főiskola, 2001. ? 38 p. : ill. ; 30 cm. + + 11 mell

Bräuche und Sitten in Wetschesch, in einer deutschen nationalitäten Gemeinde : Hagyományok és szokások Vecsésen, egy német nemzetiségi községben : Szakdolgozat / Bakonyi Ildikó ; konzulens Morvai Edit . ? Sopron : Benedek Elek Pedagógiai Főiskola, 2000. ? 46 p. ; 30 cm

Bräuche und Traditionen der deutschen in Wetschesch : A vecsési németek szokásai és hagyományai : Szakdolgozat / Ináncsi Zsigmondné ; konzulens Szauer Ágnes . ? Sopron : Benedek Elek Pedagógiai Főiskola, 1998. ? 54 p. ; 30 cm.


Piros-fekete gyász : Vecsésiek Erdélyben (II.) / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1991 : 45. oldal. ? hagyományok. - IN: 318


Tojásfutás, farsangi rétesevés : Megmenteni az értékeket : Nemzetiségi hagyományok Vecsésen / K. Gy. . ? 1979


Nemzetiségi találkozó : Bál reggelig . ? 1980


Járási ünnepség Vecsésen : Nemzetiségi együttesek bemutatója . ? 1980


Vecsési ősz : Gálaest . ? 1980


Sok örömet szereznek . ? 1981. - nemzetiségi tánccsoport


Felszabadulási emlékünnepség Vecsésen / -K- . ? 1985


Egy közösség bensőséges ünnepe - Kétszáz éves a honfoglalás Vecsésen / Vereszki János . ? 1986. - IN: 313

Vecsési jubileum - kiállítással egybekötve . ? 1988. - Folyóiratcikkek 1988. 101.oldal. - IN: 315

A népdal gyűjtője, éneklője - Emléktábla Vecsésen / -ki . ? 1988. - Folyóiratcikkek 1988. 111.oldal. - Balla Péter . - IN: 315 [TSZ: ] Pest Megyei Hírlap


A sült tyúk keringője : Télen volt lakodalmak / Fekete Gizella. - Folyóiratcikkek 1987 : 91. oldal. - IN: 314


Őrizni a szót, a hagyományt : A lokálpatrióta felelőssége (I.) / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1990 : 181. oldal. - IN: 317

Betlehemesek. - Folyóiratcikkek 1991 : 17. oldal. - IN: 318

Úrvacsora rokolyás szoknyában : Hol hit, ott szeretet... / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1991 : 25. oldal. - IN: 318

Táncoltak a lovak is : Szüreti menet-vendégekkel / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1991 : 33. oldal. - IN: 318


Szüreti tánc : Vecsésen. - Folyóiratcikkek 1991 : 35. oldal. - IN: 318

TERMÉSZETRAJZ, TERMÉSZETVÉDELEM

Azt beszélik.... - Folyóiratcikkek 1991. : 165. oldal. - Vizép. - IN: 318


Csak hull a hulladék : Jegyzet / K. Gy. . ? 1979. PMH


Madárkiállítás Vecsésen . ? 1981


A biokertészkedés miértje - Mégis volt kiállítás Vecsésen / Fekete Gizella . ? 1985


Lombhullástól rügyfakadásig - Kertbarátok tervei / Fekete Gizella . ? 1986. - Kertbarátkör gyűlése


Végre Nyíltan beszéltek velük : Megnyugodtak-e Vecsésen? : Cseretelek, erdősáv, jogi képviselet / Vereszki János. - Folyóiratcikkek 1987 : 105. oldal. - IN:         314


A vecsési belső zajzóna : Urbán Lajos válaszolt a kérdésekre / V. J.. - Folyóiratcikkek 1987 : 107. oldal. - IN: 314


A kukáskocsihoz kukák kellenek - A bemutatkozás sikeres volt / K.Zs. . ? 1988. - Folyóiratcikkek 1988. 181.oldal. - IN: 315ű


Meddő vita helyett döntés : Pilisen bevált, jó lesz Vecsésre is? / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1990 : 31. oldal. - IN: 317


Nem voltak hiábavalóak : Megköszönjük! / Nyitrai Péter. - Folyóiratcikkek 1990 : 43. oldal. - IN: 317


A vizsgálatok folytatódnak : Ismét a vecsési ivóvízminőségről / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1990 : 71. oldal. - IN: 317

Hiába keresték a szálakat : A Lanyi tó nyomai II. / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1990 : 87. oldal. - IN: 317

A vályogvető gödör helyén : A Lanyi tó nyomai I. / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek1990 : 89. oldal. - IN: 317


Mikor lesz jó ivóvizük? : Hozzászólás cikkünkhöz / d'Elhougne, Győző. - Folyóiratcikkek 1990 : 97. oldal. - IN: 317


A papír nem oltja a szomjat : Lesz-e jó ivóvíz Vecsésen? (III) / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1990 : 111. oldal. - IN: 317


Se technika, se szakember : Lesz-e jó ivóvíz Vecsésen? (II) / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1990 : 115. oldal. - IN: 317


A gazda nem jelentkezik : Aggodalmak Vecsésen / A. L. A.. - Folyóiratcikkek 1990 : 181. oldal. - IN: 317

Kihúzzák az egyik méregfogat : Hulladékégető Vecsés határában / Fiedler Anna Márta. - Folyóiratcikkek 1990 : 233. oldal. - IN: 317

FÖLDMÉRÉS, TÉRKÉPÉSZET

Vecsés : Térkép . ? Javított kiadás . ? Vecsés : Vecsés Város Önkormányzata, [s.a.] . ? 23X13 cm

GEOLÓGIA, METEOROLÓGIA

Ha eső esik, hó hull, zúzmara... : Beszédes napló : Aszályos esztendő volt-e az idei? / Orosz Károly (1948-) . ? 1979.12.

NÖVÉNYTAN

-

EGÉSZSÉGÜGY

Önként adták : Emberségből kitűnő. - Folyóiratcikkek 1991 : 83. oldal. ? egészségügy. - IN: 318


Új gyógyszertár . ? 1979.04.19. PMH 


Másutt sikerült, Vecsésen nem - Betegek- tekervényes úton / Vasvári G. Pál . ? 1981


Körzethatárok - Változnak . ? 1985. - Új orvosi körzetek Vecsésen


Nem gazdagság, hanem pazarlás / K. Zs. . ? 1986. - vecsési rendelőintézet


Épül az óriás étertároló - Korszerűsítika gyógyszerraktárt / K.Zs. . ? 1988. - Folyóiratcikkek 1988. 143.oldal. - IN: 315


Hiányzó orvosok a rendelőkben : A népi ellenőrök vizsgálták (I.) / G.J.. - Folyóiratcikkek 1987 : 39. oldal. - IN: 314


Ahol hiányzik az egészség fele : Kié is a vecsési szakorvosi rendelő? / Vasvári G. Pál . ? 1 db fekete-fehér fotó. - Folyóiratcikkek 1987 : 66. oldal. - IN: 314


Illúziók nélkül és haragosan : Nyilt levélre- hasonlóan / Tury István. - Folyóiratcikkek 1990 : 79. oldal. - IN: 317


Még receptet sem... : Megvalósul-e a Fodor-modell? / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1991 : 17. oldal. - IN: 318

TECHNIKAI SZOLGÁLTATÓIPAR

Csizmáit országszerte ismerték : Egy kihaló szakma utolsó képviselője : Nyugdíjasként is a lakosság szolgálatában / O. K. . ? 1979,- Tóth Sándor, cipész,- IN: 309


Lakások, áruház, óvoda, iskola : A monori építők újabb nehéz éve / V. J. . ? 1979.05.,-Folyóiratcikkek 18. oldal Megjelent a Monor és vidéke napilapban,- IN: 309

Lépést tartva a változó idővel : Mérlegzárás a Ferroelektrika Ipari Szövetkezetben / K. L.  . ? 1980. Folyóirat cikkek, 1980. 03.08.05.oldal. Megjelent: Monori Hírlap,-IN: 310


Vecsés ipari termékei : jelesre vizsgázott áruk . ? 1982 Folyóiratcikkek. 3.old. IN: 311


Sorra fordulnak a gépkocsik : Virágzó iparág? / Kiss Sándor . ? 1980 Folyóirat cikkek 1980. 17.oldal. Megjelenés : Monor és vidéke.-IN:         310


Jó termékeknek jó a piacuk is / Aszódi László Antal . ? 1985.-Folyóiratcikkek 1985. XI.21.29.oldal. Megjelenés:Pest Megyei Hírlap.-IN:         312


Rugalmasabban alkalmazkodtak - Számadás az ipari szövetkezetekben / Vereszki János . ? 1985.-Folyóiratcikkek 1985 165.oldal.Megjelenés: Pest Megyei Hírlap 1985. 03.08.-IN:312


Mágnes és motorszelep . ? 1986.-Folyóiratcikkek 1986 125.oldal.Megjelenés:Pest Megyei Hírlap 1986. 06.09.-IN: 313


Meghajtották az ipari varrógépeket : Lopott holmit olcsón?.-Folyóiratcikkek 1990 : 1. oldal.-IN: 317
Orosz Károly : Új vezérkar : Vecsési sportközgyűlés / Orosz Károly.-Folyóiratcikkek 1991 : 107. oldal.- IN:318

Azt beszélik...,-Folyóiratcikkek 1991 : 149. oldal.-IN:318


Hajszárítók Vecsésről / fotó. Erdősi Ágnes . ? 1 db fekete-fehér fotó.-Folyóiratcikkek 1991. : 153. oldal.-IN:318


Nemcsak a pénzen múlik : Iparengedély itt és ott.-Folyóiratcikkek 1991. : 153. oldal.- IN:  318

Kávéfőzők - Péteriből / Barcza Zsolt /fotó/ . ? 1980.-Folyóiratcikkek 1981.40.oldal. Megjelent: Monori Hírlap.-Ferihegyi Tsz melléküzem, Péteri. IN:310

Nagy úr a kényszer : Fájó döntés után / Jandó István. - Folyóiratcikkek 1991 : 55. oldal. ? Ferroelektrika. - IN: 318


Hajszárítók Vecsésről / fotó. Erdősi Ágnes . ? 1 db fekete-fehér fotó. - Folyóiratcikkek 1991. : 153. oldal. - Ferroelektrika Szövetkezet. - IN: 318


Nemcsak a pénzen múlik : Iparengedély itt és ott. - Folyóiratcikkek 1991. : 153. oldal. ? ipartestület. - IN: 318


Csizmáit országszerte ismerték : Egy kihaló szakma utolsó képviselője : Nyugdíjasként is a lakosság szolgálatában / O. K.? 1979. - Vecsés, Tóth Sándor, cipész, szolgáltató ipar


Ezután sem a munkásokon múlik : Hajszárító, tésztaszűrő-tőkés exportra : Ünnepi közgyűlés a vecsési Ferroelektrikában / K. L. ? 1979. PMH


Kevesebb munkás, több munka : A kitüntetéshez méltó eredmények : Importkiváltó technológiai kísérletek a VIZÉP-nél / Orosz Károly (1948-) . ? 1979.05.18. PMH


Termelékenységet javító ötletek : Újítómozgalom / Orosz Károly (1948-) . ? 1979.05. PMH


Sütővasak, hajszárítók / fotó Barcza Zsolt . ? 1979.05.PMH


Megpályázzák a vásárdíjat : Feledékeny partnerek : Termékfejlesztés a vecsési Ferroelektrikában / Kövess László; fotó Barcza Zsolt . ? 1979.05.17. . ? ill. fekete-fehér fotó  PMH


Versenyképes árut gyártanak : Forrása a termelékenység : Alapos profiltisztítás- Partnerkapcsolatok / Orosz Károly . ? 1979.06.16.. - Ferroelektrika Szövetkezet .- PMH


Előtérben az export bérmunka : Gépesített ügyvitel a Veruszövnél : Vigyáznak a dolgozó nők egészségére / O. K. . ? 1979. 06. - PMH


Szigorították a termékellenőrzést : Ferroelektrika Szövetkezet : Jó kapcsolatban a partnerekkel / Kövess László . ? 1979.07..-PMH


Szervezettebb lett a munka : Új műhelyben a forgácsolók / O. K. . ? 1979.09.16. .-PMH


Mindenki számíthat mindenkire : Termékeik kiválóak : Egy női brigád a Ferroelektrikából . ? 1979. 10. .-PMH


Jó munkások kiváló brigádja : A kivívott rang kötelez / Orosz Károly (1948-) . ? 1979.11.. ? VIZÉP .-PMH


Új esztendő, új feladatok . ? 1979.12. - VERUSZÖV, bedolgozás, intézkedési terv .-PMH


Lépést tartva a változó idővel : Mérlegzárás a Ferroelektrika Ipari Szövetkezetben / K. L.  . ? 1980 .-PMH

A becsületes munka értéke : Hajszárítógépek a szerelőasztalról. / O. K. . ? 1980 .-PMH
Szabadidő


Kertmozi Vecsésen . ? 1980 .-PMH

Külföldön is keresett termékek : A Ferroelektrika Szövetkezet sikerei / Kövess László . ? 1980.-PMH


A hatékony munka biztosítéka : Bedolgozók és bent dolgozók : Jó évet zárt a Vecsési Ruházati Szövetkezet / J. I. . ? 1982. január 20.


Vecsés ipari termékei : jelesre vizsgázott áruk . ? 1982. - Ferroelektrika Szövetkezet, Kiváló Áruk Fóruma .-PMH


Félezer motoros szelep / Barcza Zsolt/fotó/ . ? 1981


Jó termékeknek jó a piacuk is / Aszódi László Antal . ? 1985. - Ferroelektrika Ipari Szövetkezet


A vecsési ezermester / Faragó György     Wagner Margit/fotó/ . ? 1985


A felszabadulás után születtek - Brigádnapló / Monostori Kriszta . ? 1985. - targoncajavító üzeme


Rugalmasabban alkalmazkodtak - Számadás az ipari szövetkezetekben / Vereszki János . ? 1985

A hatékony munka biztosítéka - Bedolgozók és bent dolgozók / J. I. . ? 1982. - Vecsési Ruházati Szövetkezet


Kiállítanak a vásáron . ? 1982. -Vecsési Ferroelektrika.Hajszárítók a BNV-n.


A tiszteséges munka becsülete - A kezek szaporán mozognak / Orosz Károly . ? 1983. - Vecsési Ruházati Szövetkezet


Kevesen maradtak közülük / Hancsovszki János/fotó/ . ? 1986. -Vecsési Ruházati Szövetkezet


Munkagépeket is javítanak / Mutnéfalvy Zoltán/fotó/ . ? 1986. - Vecsési Vízügyi Építő Vállalatnál


Mágnes és motorszelep . ? 1986. - Folyóiratcikkek 1986 125.oldal.  - IN:  313


Üzemtörténet a kétszázadik év alkalmából -Vecsés / Bence Jenő, Magó László . ? 1986. - Folyóiratcikkek 1986. 131.oldal. - IN: 313


Cipőjavítástól a mágnesszelepig : Hosszú út állomásai / Vereszki János. - Folyóiratcikkek 1987 : 45. oldal. - IN: 314


A lendítőerő a közös érdek : Vecsési vita az egységről / Vereszki János. -Folyóiratcikkek 1987 : 83. oldal. - IN: 314


A hűtlen partner : Elvarrták a szakadást / Jandó István. - Folyóiratcikkek 1991 : 15. oldal. - IN: 318


Küsün hasít szíjat a sirfelő - Kihaló félben levő mesterség / Fekete Gizella . ? 1985. - Vecsési szijjátó műhely

MEZŐGAZDASÁG

Szlahó József : A Vecsési állami Gazdaság négy évtizede (1949-1988) / Szlahó József . ? Vecsés : [s.n.], [1990]. ? 52 p. ; 30 cm.


Hasznosan telt a kényszerpihenő : A nagyüzemi módszerekkel ismerkednek : Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás ? 1980 Folyóirat cikkek,1980.04. 09.oldal. Megjelent: Monor és vidéke


Kedvezmények a kistermelőknek : Hízók a háztájiból : Szerződések hosszú távra / O. K. . ? 1979.-IN:309


Nőtt a termelékenység : A gondok ellenére . ? 1979.04.-Folyóiratcikkek 14. oldal Megjelent a Monor és vidéke napilapban.-IN:309


Orosz Károly (1948-),-Minden hektár föld teremjen : Szakcsoport Vecsésen : Talajvédelem, területrendezés / Orosz Károly (1948-) . ? 1979.06.-Folyóiratcikkek 1979. 30. oldal IN:309


Káposztaszüret a gazdaságban / fotó Barcza Zsolt . ? 1979.08. . ? ill. fekete-fehér fotó
Folyóiratcikkek 1979. 45. oldal. Megjelent a Monor és vidéke folyóiratban.-IN:309


Épül a zöldségfeldolgozó : Kedvez az időjárás : A tartópilléreket alapozzák . ? 1979.12.
Folyóiratcikkek 1979. 68. oldal.-IN:309


Aki tanult, az maradjon nálunk - Munkaerőmozgás házon belül / Aszódi László Antal . ? 1985,-Folyóiratcikkek 1985. XII.7. 17.oldal. Megjelenés: Pest Megyei Hírlap.-IN:312


Már úrrá lettek a gondokon : Külföldön is kelendő a káposzta / B.Gy. ; fotó Erdősi Ágnes . ? 2 db fekete-fehér fotó,-Folyóiratcikkek 1987 : 21. oldal,-IN:314


Káposztaszüret / fotó Vimola Károly,-Folyóiratcikkek 1987 : 29. oldal 1 db fekete-fehér fotó,-IN:314


Savanyúkáposzta gyártás és forgalmazás a Vecsési Ferihegy Kft-ben : Szakdolgozat / Kemény Kata ; konzulens Buchalla Botond . ? Kecskemét : Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Kertészeti Főiskolai kar, [1999]. ? 41 p. ; 30 cm


Vetik a kukoricát / fotó Hancsovszki János . ? 2 db fekete-fehér fotó. - Folyóiratcikkek 1991 : 91. oldal. - Ferihegy Termelőszövetkezet. - IN: 318


Bizalomból vetnek / fotó Hancsovszki János . ? 1 db fekete-fehér fotó. - Folyóiratcikkek 1991 : 109. oldal. ? mezőgazdaság. - IN: 318


Farmereknek / fotó. Hancsovszki János . ? 1 db fekete-fehér fotó. - Folyóiratcikkek 1991 : 135. oldal. - Mezőgazdaság. - IN: 318


Akác- és virágméz- exportra : Szorgalmas méhészek : Jubileumot ünnepelnek / Orosz Károly . ? 1979.


Jövedelmezőbb ágazatok, tartalékok : Befejeződtek a járásban a zárszámadó közgyűlések : Csökkenteni kell a termelési ráfordításokat / V. J.; fotó Kiss Csaba . ? 1979 . ? Fekete-fehér fotó. - Ferihegy Tsz


Gazdaságosan, takarékosan : Vecsés, Ferihegy Tsz : Összevonják a három gépműhelyt . ? 1979. PMH


Támogatás a méhészeknek : Cukorakció / Orosz Károly . ? 1979.PMH


Helyes döntések : Harminchárom határozat . ? 1979. - Ferihegy Tsz


A lovak útra indulnak : Hajnali etetők : Nyugdíjasok a termelőszövetkezetben / K. S. . ? 1979.04. PMH


Földbe kerültek a palánták : A gazdaság összefogott : Kedvezmények a háztáji gazdaságoknak / Orosz Károly . ? 1979.04.


Folyamatos zöldségellátás : Ingadozó primőrárak : Hiánycikkek : konzervkészételek, étolaj / Orosz Károly (1948-) . ? 1979.05.


Öntözik a burgonyaföldeket / fotó Barcza Zsolt . ? 1979.06. PMH


Minden hektár föld teremjen : Szakcsoport Vecsésen : Talajvédelem, területrendezés / Orosz Károly (1948-) . ? 1979.06.- PMH


Borjúnevelés a háztájiban : Rekonstrukció előtt : Egy hasznos kezdeményezés Vecsésen / O. K. . ? 1979.06. .- PMH


Nagy teljesítményű gépekkel : Kezdődik az aratás : Meleg ebéd, hideg hűsítők / Orosz Károly (1948-) . ? 1979.06.21. .- PMH


Már szedik a korai káposztát : Bevált a technológia : Az aszálykárok pótolhatók / Orosz Károly . ? 1979.07. .- PMH


Fácánok és foglyok fogságban : Csíkos hátú csibék : Tevékeny tenyésztők, eredményes vadgazdálkodás / Orosz Károly . ? 1979.08.. ? MAVAD .- PMH


Káposzta szállítása a savanyítóba / fotó Kiss Sándor . ? 1979.08. . ? ill. fekete-fehér fotó .- PMH


Erőlködik a lánctalpas gép : Ősz a határban : Télire gyűlik a takarmány / Orosz Károly . ? 1979.09.12. .-PMH


Nagyüzem a káposztasavanyítóban : Szakosították a feldolgozótelepeket / Orosz Károly . ? 1979.10..-PMH


Vadkan, szarvas, fácán exportra : Erdőből a hűtőházba : Kamionok várják a szállítmányokat / Orosz Károly . ? 1979.11..-PMH


Paprikaprémiumot adtak : Segít a közös gazdaság : Versenyben a szabadpiaci árakkal . ? 1979.12. .-PMH


Ha eső esik, hó hull, zúzmara... : Beszédes napló : Aszályos esztendő volt-e az idei? / Orosz Károly (1948-) . ? 1979.12.


Épül a zöldségfeldolgozó : Kedvez az időjárás : A tartópilléreket alapozzák . ? 1979.12..-PMH


Favágásból - százezrek . ? 1980. - Vecsés Ferihegy Tsz erdőgazdálkodás.-PMH


Rajtuk is múlik a siker : A gép diktálja a tempót / Orosz Károly . ? 1980. -Ferihegy Tsz


Kiváló szövetkezet . ? 1980


Fácán, réce, nagyvad exportra : Ügyelnek a minőségre : Közösek a gondjaik és eredményeik / Orosz Károly (1948-) . ? 1979.12.


Kiépítik a második vonalat is : Ma : küldöttgyűlés a vecsési Ferihegy Tsz-ben / Gér József . ? 1981


Méz, mostmár keserűség nélkül - Jogosak voltak a vecsési méhészek panaszai / Nagy Géza a Monor-vidéki  ÁFÉSZ igazgató elnöke . ? 1981


Sikeres pályázat öntözésre - Vecsés, Ferihegy Tsz / A. L. A. . ? 1985


Kevesebben, de jobban - Bedolgozók a tsz-ben . ? 1985


Három határban terem a zöldség - Vendégek a közös gazdaságban - Láthatták, miként lesz konyhakész / Fekete Gizella . ? 1985


Termékkel fizetnek a gépekért - Csigabiga ki a házból / Kiss Sándor . ? 1985. - MAVAD vecsési új csigafeldolgozó üzeme.

Feldolgozó üzem Vecsésen - Megkezdődött a csigaexport . ? 1985


Ha kivirágzik majd az aranyeső - A gyógycseppek sem segítenek / Kiss Sándor . ? 1985. - méhészek


Szükségből kovácsolt erény - Vecsés, Ferihegy Tsz / Csulák András . ? 1985


A helybelieket még hiányolják - Csigafeldolgozó, kacsanevelő / Fekete Gizella . ? 1986. - Mavad


Lombhullástól rügyfakadásig - Kertbarátok tervei / Fekete Gizella . ? 1986. - Kertbarátkör gyűlése


Külhonban kedvelt csemege / Hancsovszki János . ? 1986. - Folyóiratcikkek 1986. 107.oldal. - IN: 313


Dobozba kerül a káposzta / Hancsovszki János . ? 1986. - Folyóiratcikkek 1986 107.oldal. - IN: 313


Export-erőfeszítések a vecsési tsz-ben / Tóth Benedek . ? 1988. - Folyóiratcikkek 1988. 125.oldal.Megjelenés:Népszabadság 1988.07.07. - IN: 315


Káposzta Vecsésről : Tartósítószer nélkül két évig. - Folyóiratcikkek 1987 : 79. oldal. - IN: 314


Nyíltan, őszintén, tárgyilagosan : Zárszámadás, tervtárgyalás a Ferihegyen / K. Zs. - Folyóiratcikkek 1987 : 101. oldal. - IN: 314


Savanyúan a káposztáról / H. É. - Folyóiratcikkek 1990 : 11. oldal. - IN:  317


A szorgalommal nincs baj : Méhészklub Vecsésen? / O. K.. - Folyóiratcikkek 1990 : 217. oldal. - IN: 317Milyen egy mai disznótor? : Megugrott a hízók ára / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1990 : 263. oldal. - IN: 317

Dobozokba zárt vitamin : Észak-Amerika is kapós / Jandó István. - Folyóiratcikkek 1991 : 11. oldal. - IN: 318

MŰVÉSZET, MŰEMLÉKVÉDELEM

Gál István : Vecsés köztéri és egyházi szobrai, emlékművei / Gál István . ? [s.l.] : [S.N.], 1999. ? 81 p. : ill. ; 30 cm


Krisztus és a sci-fi : Tárlatlátogatóban / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1991 : 95. oldal. - amatőr művészeti tárlat. - IN: 318


Örömet szerezni is öröm - Ruttka Ferenc kiállítása elé . ? 1986. - Folyóiratcikkek 1986. 157.oldal. - IN: 313


Kiállítás - 200 éves Vecsés . ? 1986. - Folyóiratcikkek 1986. 199.oldal. - IN:   313


A kerámia helyi művésze volt - Vecsési arcképcsarnok / Somogyi Lajos . ? 1988. - Folyóiratcikkek 1988. 7.oldal. - Vértesi/Weisz/Nándor. - IN: 315


A nagyvilág befogadta őket - Vecsési arcképcsarnok / Somogyi Lajos . ? 1988. - Folyóiratcikkek 1988.17.oldal.Megjelenés:Monori Hírlap 1988.12.01. -IN: 315

Művészeti honalapítók - Nagy István nevével / Losonci Miklós . ? 1988. - Folyóiratcikkek 1988.61.oldal. - IN: 315


Mindenki érmet nyert - Ökölvívás / Sz.A. . ? 1988. - Folyóiratcikkek 1988.129.oldal. - IN: 315


Lépést tartva a videóval - Filmcsemegék Vecsésen / Sz.A. . ? 1988. - Folyóiratcikkek 1988. 151.oldal. - IN: 315


A művészet volt az álma : Vecsésen született. - Folyóiratcikkek 1987 : 47. oldal. - Nagy László Lázár. - IN: 314

TERÜLETRENDEZÉS, VÁROSÉPÍTÉS

Vecsés Város a várossá válás útján : Egy új város születésének krónikája a millenium évében / [Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány gondozásában] . ? [Vecsés] : [Vecsés Önkormányzata], [2001] (Budapest : Print 17 Kft.). ? 48 p. : ill. ; 21 cm

Vecsési Ivóvíz Társulat tájékoztatója . ? Vecsés : Vecsési Ivóvíz Társulat, 1975 (Főfoto Nyomda : [s.n.]). ? 21 p. : ill. ; 30 cm. + mell


Változik a kép : Jó is, rossz is... / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1991 : 56. oldal. - útviszonyok, úthálózat korszerűsítése. - IN: 813


Új kutat fúrnak : Nem sokáig / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1991 : 87. oldal. ? vízellátás. - IN: 318


Valami változik : Szebb lesz Vecsés? / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1991 : 107. oldal. ? köztisztaság. - IN: 318


Azt beszélik... - Folyóiratcikkek 1991 : 137. oldal. - ivóvíz ellátás. - IN: 318


Utólag : Válasz. - Folyóiratcikkek 1991 : 139. oldal. ? szemétszállítás. - IN: 318


Azt beszélik.... - Folyóiratcikkek 1991 : 141 oldal. - úthálózat korszerűsítése. - IN: 318


A pesszimisták elköltöztek : Fal meg erdősáv a zaj ellen.  Folyóiratcikkek 1991. : 155. oldal. - Ferihegyi repülőtér. - IN: 318


Azt beszélik.... - Folyóiratcikkek 1991. : 157. oldal. - rendezési terv, bevásárlóközpont. - IN: 318


Melyik érdek fontosabb? : Nem Bermuda-háromszög. - Folyóiratcikkek 1991. : 157. oldal. - rendezési terv, bevásárlóközpont. - IN:  318


Shopping City : Ma még vecsési szántóföld. - Folyóiratcikkek 1991. : 159. oldal. - IN: 318


Járda, tornaterem, napközi épül : Vecsési tervek : Sok, vagy kevés? / Kovács György . ? 1979. PMH


Vitára bocsátották a terveket : Építési tilalmak : Merre tart a nagyközség? / K. Gy. . ? 1979. PMH


Épül a fedett raktárcsarnok : Kommunista műszak : Segítenek a szocialista brigádok / O. K. . ? 1979.04.20. PMH


Ami lesz és amire várni kell : Falugyűlés Vecsésen : Számítanak a lakosság megértésére . ? 1979.03.27. PMH


Lakások, áruház, óvoda, iskola : A monori építők újabb nehéz éve / V. J. . ? 1979.05. PMH


Mégsem lesz Vecsésen szanálás : Elkészül a részletes rendezési terv / Kövess László . ? 1979.05.08. PMH

Megnyílik-e a vecsési strand? / K. L. . ? 1979.05. PMH


Újjászületik a Jókai színpad : Példás szervezés : Széles körű társadalmi összefogás / Kövess László . ? 1979.07. .-PMH


A lakosság nyugalma, egészsége : Hangtompító, zajmonitor : Fórum a repülőtér bővítéséről / Wanatka Gabriella . ? 1979.11..-PMH


Csatorna a csapadéknak / Barcza Zsolt . ? 1980.-PMH


Új iskola Vecsésnek / Vereszki János . ? 1981


Összeadott és osztott a tanács : A településfejlesztésre Vecsésen / Fekete Gizella . ? 1985


Mértéktartó, földön járó tervet - Nem pusztába kiáltott szó / F. G.  . ? 1985. - strandfürdő


Tudnak harcolni, akarnak tenni - Vecsésiek a lakóhelyükért / Fekete Gizella . ? 1985


Üzletház épült Vecsésen . ? 1985. - A község bankja


A kétarcú település változásai - Falu a város határán / Jandó István . ? 1982


Egyesületi épület Vecsésen . ? 1986. - Gazdakör


Átadás Dabason, Vecsésen - November hetedike alkalmából / Erdősi Ágnes/fotó/ . ? 1988. - Folyóiratcikkek 1988. 47.oldal. - IN: 315


Jó ütemben épülnek a tantermek : Az iskolatanács az iskolaépítkezésen / Gér József. - Folyóiratcikkek 1987 : 35. oldal. - IN: 314


Alkalmatlan lenne / Frühwirt Mihály. - Folyóiratcikkek 1987 : 71. oldal. ? strand. - IN: 314


Az epresben hernyók legeltek : A mackó nem szereti a füstöt / Kiss Sándor. - Folyóiratcikkek 1987 : 79. oldal. - IN: 314


Végre Nyíltan beszéltek velük : Megnyugodtak-e Vecsésen? : Cseretelek, erdősáv, jogi képviselet / Vereszki János. - Folyóiratcikkek 1987 : 105. oldal. - IN:         314


A vecsési belső zajzóna : Urbán Lajos válaszolt a kérdésekre / V. J.. - Folyóiratcikkek 1987 : 107. oldal. - IN: 314


Kevesebb kútból jobbat : Vecsési vízvizit / d'Elhougne Győző. - Folyóiratcikkek 1990 : 5. oldal. - IN: 317


Szupermarket szállodával : Nagyberuházás Vecsésen / H. É. - Folyóiratcikkek 1990 : 9. oldal. - IN: 317


Száraz lábbal : Járdahadművelet / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1990 : 93. oldal. - IN: 317


A papír nem oltja a szomjat : Lesz-e jó ivóvíz Vecsésen? (III) / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1990 : 111. oldal. - IN: 317


Se technika, se szakember : Lesz-e jó ivóvíz Vecsésen? (II) / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1990 : 115. oldal. - IN: 317


"Ázsiai" állapotok a temetőben : Van-e értelme szóvá tenni? / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1990 : 139. oldal. - IN: 317


Steinmetz kapitány látogatókat vár : Áruház és hotel Vecsésen / Hargitai Évva. - Folyóiratcikkek 1990 : 149. oldal. - IN: 317


Megszűnik a zsúfoltság : Iskolabővítés Vecsésen / K.Z.. - Folyóiratcikkek 1990 : 209. oldal. - IN: 317


Addig még szépül : Vecsés város lehet? / Jandó István. - Folyóiratcikkek 1991 : 3. oldal. - IN: 318

Iskola és sportcsarnok : Vecsési tervek / G. J.. - Folyóiratcikkek 1991 : 35. oldal. - IN: 318

ÉPÍTÉSZET

Akik egész télen az utcát fűtik : Amiket nem lehet javítani / Leszkovszky József . ? 1979.


Családi házak saját erőből : Ifjú fészekrakók : Kedvezett az ősz az építőknek / O. K. . ? 1979.11. .-PMH

SZOBRÁSZAT, PECSÉTTAN

Emléktábla és emlékezők : Furcsa arány / N.S.J. . ? 1982; Folyóiratcikkek. 5.old.-Goldman György szobrász ; Folyóiratcikkek 311


Goldmann György : Hetvenöt éve született / H. Gy. . ? 1979.12.Folyóiratcikkek 1979. 67. oldal; szobrászat; Folyóiratcikkek 309


Gál István : Vecsés köztéri és egyházi szobrai, emlékművei / Gál István . ? [s.l.] : [S.N.], 1999. ? 81 p. : ill. ; 30 cm


Goldmann György : Hetvenöt éve született / H. Gy. . ? 1979.12.PMH


Emlékezés Goldmann Györgyre : Koszorúzott a vecsési brigád is . ? 1979..-PMH

Egy mártír művész emlékére - Goldmann György / Deák Gyöngyi Vecsés . ? 1985


Márványtábla a szülőház falán - Vecsési arcképcsarnok / Somogyi Lajos . ? 1988. - Folyóiratcikkek 1988. 1.oldal. - IN: 315


Márványtáblára vésik majd : Az áldozatok emlékezete / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1991 : 31. oldal. - IN: 318

FESTÉSZET

Bányász Béla . ? [s.l.] : [s.n.], [2003]. ? [32] p. : ill., színes reprodukciók ;16 cm ; fűzött : ár nélkül


Görög Béla : A kortárs művészettörténet : Szemelvények Bányász Béla festőművész életútjából / Görög Béla . ? Vecsés : [s.n.], 2006. ? 10 p. ; 30 cm + mell.;fűzött

A fűszálak királya : gyermekmesék / Kanizsa József ; ... az illusztrációkat kész. Bartos Ildikó ; kiad. a Krúdy Gyula Irodalmi Kör]. . ? Budapest : Krúdy Irod. Kör, 1995 ([Budapest] : Bíró Family). ? 66 p., [4] t.fol. : ill., részben színes ; 21 cm


Szó-kép : Király Lajos versei : Deák István asszociációs grafikái / kiad. a Budapesti Művészetbarátok Egyesülete]. . ? Bp. : Bp. Művészetbarátok Egyes., 1991 ([Bp.] : Dél-pesti ÉSZKV). ? 47 p. : ill. ; 21 cm


Tiszta, vidám színekkel : Festő a főváros peremén / V. J. . ? 1980


A valóság, a táj és az ember : Gyorsan szűkülő távolság / Vereszki János . ? 1980. - Jóna János vecsési festőművész kiállítás, monori Vigadó..-PMH


A vecsésiek festője volt - Gammel József hagyatéka . ? 1985


Derékba tört művészi pálya - Vecsési arcképcsarnok / Somogyi Lajos . ? 1988. - Folyóiratcikkek 1988. 31.oldal. - Szabados Jenő. - IN: 315

SZÍNHÁZ, TÁN

Barátságos arcot kérek / fotó Hancsovszki János  . ? 1 db fekete-fehér fotó. - Folyóiratcikkek 1991 : 115. oldal. - IN: 318


Felújítják a szabadtéri színpadot : Vecsési tervek . ? 1979.06.16.. - Jókai kultúrcsoport. - PMH


Ajándék a színpad építőinek : A rajkók sikere : Hidegben is forró a hangulat / K. L. . ? 1979.08. - Kiss István, Jókai kultúrcsoport


Bemutatják a Micimackót - Úttörő színjátszók Vecsésen / K. Gy. . ? 1981


Tabarin és társai tréfálnak - Más Színház az más / Fekete Gizella . ? 1985. - Vecsési amatőr színjátszás.


Ekhós szekér helyett autóval - Tanulságos mai mesék / Fekete Gizella . ? 1985. - Vidám Színpad szereplése Vecsésen.


Egy katona megy a hóban / -ér- . ? 1985. - József Attila Műv. Ház

Lusta kiscica - Vecsésen . ? 1985. - Vidám Színpad előadása


A Bíbormadár szíve megenyhült - A Suli színkör bemutatta / Orosz Károly . ? 1986. - Folyóiratcikkek 1986. 133.oldal. - IN: 313


Simor Ottó kisbőrönddel / (ablonczy) . ? 1986. - Folyóiratcikkek 1986. 175-176.oldal.Megjelenés:Film-Színház-Muzsika . - IN: 313


Német népitánc-tanfolyam - Budakalásztól Vecsésig / M.L. . ? 1988. - Folyóiratcikkek 1988. 103.oldal. - IN: 315


Mister X.-től Higgins professzorig : Thália szekerén / Somogyi Lajos. - Folyóiratcikkek 1990 : 125. oldal. - IN: 317


A pozsonyi primadonna : Thalia szekerén / Somogyi Lajos. - Folyóiratcikkek 1990 : 157. oldal. - IN: 317


Thalia papjai : Thalia szekerén / Somogyi Lajos. - Folyóiratcikkek 1990 : 211.

ZENE

Szabolcsi Hubertné : Emlékkönyv : A vecsési Labdarózsa népdalkör 5 éves évfordulójára / Szabolcsi Hubertné . ? [Vecsés] : [S.N.], [2007] (Budapest : Garmond Print Kft.). ? 92 p. : ill.,színes fotók ; 24 cm


Balla Péter : Új éneket... / Balla Péter énekei . ? [s.l.] : Soli Deo Gloria, [s.a.] ([s.l.] : Ráday Kollégium Sokszorosító Műhelye). ? [22] p. ; 16,5 cm; fűzött


Doróné Zemmel Katalin : A magyar népdal apostola : Balla Péter : Szakdolgozat / Doróné Zemmel Katalin ; konzulens Németh János István . ? Budapest : K. K. D. Sz. Szakképzési Akadémiai és Műhely, 2004. ? 62 p. ; 30 cm. Helyi szerző


Balla Péter élete és munkássága, a róla szóló cikkek, dokumentumok gyűjteménye / Balla Péter . ? Vecsés : [s.n.] . ? 30 cm : ár nélkül : népzene, népdal, Balla Péter

A Vecsési Dalkör története (1911-1952) : Dolgozat / Somogyi Lajos . ? Vecsés : [s.n.], 1989. ? 95 p. ; 30 cm

A vecsési szalonzenekar története 1919-1980 : Dolgozat / Somogyi Lajos . ? Vecsés : [s.n.], 1990. ? 85 p. ; 30 cm.

Egy énekkar története : A vecsési József Attila Művelődési Ház vegyeskarának története : Dolgozat / Somogyi Lajos . ? Vecsés : [s.n.], 1991. ? 85 p. ; 30 cm.

Alapítvány : Vecsés. - Folyóiratcikkek 1991 : 39. oldal. - tűzoltózenekar . - IN:         318

Rezes hangok : Folytatódó hagyomány. - Folyóiratcikkek 1991 : 103. oldal Öntevékeny Tűzoltózenekar. - IN: 318


Megőrzendő érték : Vecsési tűzoltózenekar. - Folyóiratcikkek 1991 : 115. oldal. ? tűzoltózenekar. - IN: 318


Negyvenhárom év - sötétben / Orosz Károly . ? 1979. PMH -Kővári Ádám, zenész


Száll a dal, szól az ének . ? 1980. - Jókai színpad felújítás.-PMH


Ígéretes a kezdeményezésük : Egyesített gyermekkórus Vecsésen . ? 1980.-PMH


Szépen, csengőn szól a dal : Vecsésiek a megyei díszhangversenyen . ? 1981


Hangverseny : Vecsésen . ? 1985.12.18.


Barátságra szólít zengő dalunk - Hetvenöt éves a vecsési kórus / Fekete Gizella . ? 1985


A karmester élete a szép zene - Rangjuk : kiemelt zenekar / Fekete Gizella . ? 1985


Régi rezesbandák méltó utódai - Hangverseny - otthon / Fekete Gizella . ? 1983. - 40 tagot számláló rezesbanda Vecsésen


Vecsés 200 éves történetéből . ? 1986. - Folyóiratcikkek 1986.171- 173.oldal.Megjelenés:Neue Zeitung 1986.03.22. - IN: 313


Hangverseny . ? 1986. - Folyóiratcikkek 1986. 179.oldal.Megjelenés:Pest Megyei Hírlap 1986.03.14. - önkéntes tűzoltózenekar. - IN: 313


Hét év a szalonzenekarban - Vecsési arcképcsarnok / Somogyi Lajos . ? 1988. - Folyóiratcikkek 1988. 21.oldal. - IN: 315


A zeneoktatás helyi úttörője - Vecsési arcképcsarnok / Somogyi Lajos . ? 1988. - Folyóiratcikkek 1988. 29.oldal. - A Murányi család története. - IN: 315


A népdal gyűjtője, éneklője - Emléktábla Vecsésen / -ki . ? 1988. - Folyóiratcikkek 1988. 111.oldal. - Balla Péter . - IN: 315 [TSZ: ] Pest Megyei Hírlap


A vecsési fúvósok karmestere : Moci bácsi nyomdokain / Somogyi Lajos. - Folyóiratcikkek 1990 : 137. oldal. - IN: 317


Kórusmű a vecsési karnak - A tanítvány emlékezik / Somogyi Lajos . ? 1989. - Folyóiratcikkek 1989. 25.oldal. - IN:         316

SPORT

Egyesületi sorrend . ? 1979, Vecsés, sportegyesület;IN:309


Kovács György :A karate vecsési barátai : Egy különös sportág : Bemutató Cegléden, Nagykőrösön, Monoron. / Kovács György . ? 1979


Mezei futás, 700 versenyzővel : Úttörősport / Sz. A. ? 1979; IN:309


Legyőzték a rivális csapatot : Úttörősport / Sz. A. . ? 1979.04.19.; Folyóiratcikkek 1979. 13. oldal. Megjelent a Monor és vidéke napilapban, IN:309


Verseny versenyt követ : Úttörőbajnokság / Sz. A. . ? 1979.04.21.,Folyóiratcikkek 14. oldal. Megjelent a Monor és vidéke napilapban.,IN:309


Licit / K. L.. . ? 1979.05.03.,- Folyóiratcikkek 19. oldal. Megjelent a Monor és vidéke napilapban,- IN:309


Megérdemelték az első helyet : Úttörő-olimpia, labdarúgás / Sz. A. ? 1979.05. Folyóiratcikkek 20. oldal. Megjelent a Monor és vidéke napilapban,-IN:309


Gyömrői siker a rangadón : A labdarúgó-bajnokság eredményei . ? 1979.04.,-Folyóiratcikkek 21. oldal Megjelent a Monor és vidéke napilapban,- IN:309


Gér József : A bajnokság végeredménye / Gér József . ? 1979.06.,- Folyóiratcikkek 1979. 30. oldal Megjelent a Monor és vidéke lapban,- IN:309

Szárnyalt a Sansz : Kézilabda / G. J.. - Folyóiratcikkek 1991 : 37. oldal. ? sport. - IN: 318


Menetelnek a vecsésiek - Körzeti labdarúgóbajnokság / G.J.-K.J. . ? 1989. - Folyóiratcikkek 1989.77.oldal. - Sport . - IN: 316


Sikerek a ringben : Segít a Tájfun / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1991 : 67. oldal. ? sport. - IN: 318


Vecsési erősítés - Samuék Lacházáról /   - Reitter - . ? 1989. - Folyóiratcikkek 1989.85.oldal. - Sport- asztalitenisz. - IN: 316


Az edző búcsúja : Nyílt levél. - Folyóiratcikkek 1991 : 73. oldal. ? sport. - IN: 318


Játssz egy szettet : Arany-, ezüst- és bronzérmek / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1991 : 89. oldal. - sport . - IN: 318


Patronálják őket : Vecsési bokszsikerek / Orosz Károly (1948-). - Folyóiratcikkek 1991: 89. oldal. ? sport. - IN: 318


Berregő sikerek : Vecsési túramotorosok / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1991 : 97. oldal. - sport. - IN: 318


Új vezérkar : Vecsési sportközgyűlés / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1991 : 107. oldal. - sport, sportegyesület. - IN: 318


Vecsésről : Tízek győztes . ? 1 db fekete-fehér fotó. - Folyóiratcikkek 1991 : 109. oldal. - sport, asztalitenisz. - IN: 318


Pattogó kaucsuk : Ügyes apróságok / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1991 : 111. oldal. - sport, asztalitenisz. - IN: 318


Kézilabdás ismerkedés : Maglódról csak malac érkezett. - Folyóiratcikkek 1991 : 121. oldal. - sport, kézilabda. - IN: 318


Csapataink a mérlegen : Labdarúgás 1990-91. ősz. - Folyóiratcikkek 1991 : 131 oldal. ? sport. - IN: 318


Vecsési gondok, remények : Labdarúgás. - Folyóiratcikkek 1991 : 133. oldal. ? sport. - IN: 318


Hol vagy Imre?. - Folyóiratcikkek 1991 : 137. oldal. - sport, birkózás. - IN: 318


Az első bajnokavatás : A pingpongozók kezdték. - Folyóiratcikkek 1991 : 141. oldal. - sport, asztalitenisz. - IN: 318


Elválók és otthontalanok : Vecsési sporthírek. - Folyóiratcikkek 1991. : 155. oldal. - Sport. - IN: 318


Sikerek és széthúzás : Ilyen a boksz...?. - Folyóiratcikkek 1991. : 163. oldal. - sport . - IN: 318


Egyesületi sorrend . ? 1979. PMH (Kötött)


A karate vecsési barátai : Egy különös sportág : Bemutató Cegléden, Nagykőrösön, Monoron. / Kovács György . ? 1979.


Rajt, meglepetések nélkül : Összevont járási bajnokság eredményei / G. J. . ? 1979. - labdarúgás


Mezei futás, 700 versenyzővel : Úttörősport / Sz. A. . ? 1979. -PMH


Labdarúgó-bajnokság . ? 1979.04.08. - PMH


Olimpia Kupa, meglepetéssel : Úttörősport : Elsők a Munkásőr útiak / Sz. A. . ? 1979.04.20. PMH


Válogatottak mérkőzése Vecsésen : Visszavágó decemberben : Tizenhat felnőtt játékos a keretben / G. J. . ? 1979.11. .-PMH


Új sportegyesület alakult : Egyelőre két szakosztály működik. . ? 1980. -Vecsési Ferihegy Tsz sportegyesület.- PMH


Sikeres évzárás és évnyitás : Az NB III-ban a vecsési asztaliteniszezők . ? 1981


Negyedszer is elsők : Lövészet . ? 1979.12.


Ökölvívók a ringben - Villáminterjú Szécsényi Pállal / G. J. . ? 1980


Botrány a vecsési pályán / G. J. . ? 1981


Jubilál a sportegyesület - Vecsési ősz '81 . ? 1981


Bokszkesztyűs boldogság / O. K. . ? 1985


Visszatért a tékozló fiú / F. G. . ? 1985. - Trasszer Lajos edző


Vit-vágta Vecsésen / Tauzer Magdolna-Kári János . ? 1985

Ígéretnél többet ér a tett / Orosz Károly . ? 1985. - Ferihegy SE


Sok gól, izgalmas meccsek - Teremkézilabda / Szalontai Attila . ? 1985


Bajnok a vecsési csapat - Labdarúgás / F. J. . ? 1982


Felfelé a lejtőn, de... - Vecsési kézilabda '86 ősze / Szalontai Attila . ? 1986


Hogyan tovább, Vecsés? - Különvélemény / Szalontai Attila . ? 1986


A kis Simita nagy napja - Doncsesz- és Szőnyi utód / Szalontai Attila . ? 1986. - sport


Öt szakosztály Vecsésen - Távoztak a vendégművészek / Jocha Károly . ? 1986. - Ferihegy SE.

Csapataink a mérlegen - Labdarúgás 1985-86 / G. J. . ? 1986. - Folyóiratcikkek 1986. 89.oldal. - IN: 313

Vecsésiek a második helyen - Ökölvívás / Orosz Károly . ? 1986. - Folyóiratcikkek 1986. 99.oldal. - IN: 313


Ismételni szeretnének - A vecsési bajnokok / Sz.A. . ? 1988. - Folyóiratcikkek 1988. 109.oldal. - IN: 315


Vecsési pingpongmérleg / Bódi István . ? 1988. - Folyóiratcikkek 1988. 115.oldal. - IN: 315


Mindenki érmet nyert - Ökölvívás / Sz.A. . ? 1988. - Folyóiratcikkek 1988.129.oldal. - IN: 315


Taroltak a vecsésiek - Asztalitenisz-diákolimpia / -ér . ? 1988. - Folyóiratcikkek 1988. 147.oldal. - IN: 315


Vecsés az őszi bajnok : Körzeti labdarúgó-bajnokság / G. J.. - Folyóiratcikkek 1987 : 13. oldal. - IN: 314


Jubileumra szép ajándék : Vecsési kézilabda '87 / Farkas Sándor. - Folyóiratcikkek 1987 : 27. oldal. - IN: 314


Feri bácsi emlékére : Levelesládánkból / Tóth Elemér. - Folyóiratcikkek 1987 : 33. oldal. - IN: 314


Fél tucat gólt lőttek : Kupamérkőzés után / Sz. A.. - Folyóiratcikkek 1987 : 51. oldal. - IN: 314

A vecsésiek közönye : Jegyzet / Kucsera József. - Folyóiratcikkek 1987 : 51. oldal. - IN: 314


Az ezüstcipős leszerepelt : Burgelandi vendégek / Sz. A.. - Folyóiratcikkek 1987 : 59. oldal. - IN: 314


A saját lábukra akarnak állni : A múlt sikerei köteleznek / Fekete Gizella. - Folyóiratcikkek 1987 : 93. oldal. - IN: 314

Folytatódik-e a diadalmenet - Vecsési labdarúgók tervei / Fekete Gizella . ? 1988. - Folyóiratcikkek 1988. 177.oldal. - IN: 315 [TSZ: ] Pest Megyei Hírlap


A munka gyümölcse beérett - Csapataink mérlege / Farkas Sándor szakosztályvezető . ? 1988. - Folyóiratcikkek 1988. 183.oldal. - IN: 315


Éremgyűjtő vecsésiek : Molnár Krisztina mesterhármasa. - Folyóiratcikkek 1990 : 7. oldal. - IN: 317


Párafüggöny, gólzáporok : Körzeti labdarúgó-bajnokság. - Folyóiratcikkek 1990 : 11. oldal. - IN: 317


Csapataink a mérlegen : Labdarúgás 1989/90 / Gér József . ? 1 db fekete-fehér fotó. - Folyóiratcikkek 1990 : 83. oldal. - IN: 317


Szoros csaták a ringben : Ökölvívó-csb Vecsésen / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1990 : 109. oldal. - IN: 317

Bajnokság síri csendben : Vecsési pingpongozók / R. L.. - Folyóiratcikkek 1990 : 135. oldal. - IN: 317


Még egy magyar bajnok - Vecsési ökölvívósikerek / Orosz Károly . ? 1989. - Folyóiratcikkek 1989. 21.oldal. - IN: 316


Steinmetz Kupa Vecsésen - MHSZ-versenyek / -ki . ? 1989. - Folyóiratcikkek 1989.27.oldal. - IN: 316


Utcahosszal első a Vecsés - Körzeti labdarúgó-bajnokság / G.J.-K.J. . ? 1989. - Folyóiratcikkek 1989.31.oldal. - IN: 316

Készülnek a ringavatóra : Vecsési ökölvívósikerek / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1990 : 159. oldal. - IN: 317

Nehezen nyert az éllovas : Körzeti labdarúgó-bajnokság / G. J.. - Folyóiratcikkek 1990 : 195. oldal. - IN: 317


Tavaszi bajnoki fordulók : Körzeti labdarúgó-bajnokság / G. J.. - Folyóiratcikkek 1990 : 198. oldal. - IN: 317


Ki állítja meg Vecsést? - Körzeti labdarúgó-bajnokság / G.J.-K.J. . ? 1989. - Folyóiratcikkek 1989. 61.oldal. - IN: 316


Káposztajutalom : A vecsési ökölvívó-mérkőzésen / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1991 : 13. oldal. - IN: 318


Trasszer megy? : Vecsés sereghajtó. - Folyóiratcikkek 1991 : 19. oldal. - IN: 318


Csattogó kesztyűk : Megyei ökölvívó-összecsapás. - Folyóiratcikkek 1991 : 19. oldal. - IN: 318


Egyre izmosabban : Asztalitenisz / O.K.. - Folyóiratcikkek 1991 : 27. oldal. - IN: 318


Érték az erkölcsi tisztaság - Új sportelnökség Vecsésen / Sz.J. . ? 1989. - Folyóiratcikkek 1989. 69.oldal. - IN: 316

NYELV ÉS IRODALOM

Más nyelv, más kultúra : Hagyományőrzés és nyelvápolás Vecséses : Szakdolgozat / Bihalné Mező Melitta ; konzulens Jobban József . ? Vác : Apor Vilmos Katolikus Főiskola, 2006. ? 47 p. ; 30 cm


Magyarságot őrzött a nyelvi sziget : Vecsésiek Erdélyben (III.) / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1991 : 47. oldal. - református egyházközség . - IN: 318


A nagyapa a költő : Pontosít a szerző. - Folyóiratcikkek 1991 : 91. oldal. - versmondó verseny. - IN: 318


Az írónő ajándékai : Ifjú versmondók versenye / Orosz Adrienn. - Folyóiratcikkek 1991 : 101. oldal. - szavalóverseny, Bálint Ágnes. - IN: 318


Szép szavak versenye : Szervező a Fidesz / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1991 : 109. oldal. - vers- és prózamondó verseny. - IN: 318


Libero kaj amo-és emberség - Vakoknak eszperantóul / Orosz Károly . ? 1986

HONISMERET

Szabó Attila : Vecsés a XXI. század közepén / Szabó Attila . ? Bp. : Ceba, 2005 ([s.l.] : Kaposvári Nyomda Kft.). ? 176 p. : ill., színes ; 24 cm . ? (A XXI. század közepén : településmonográfia sorozat)


Gál István (1938-) : Vecsés a mi házunk / Gál István (1938-) . ? Vecsés : Vecsés Város Önkormányzata, 2004. ? 109 p. : ill. ; 25 cm


Szlahó József: Vecsési kvíz = 271 Fragen über unsere Gemeinde / Szlahó József ? [Vecsés]:[S.N.], [1991] (Budapest : Kossuth Nyomda). ? 115 p.;19 cm


Nehéz próbálkozás / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1991 : 113. oldal. - kultúrház, honismereti kör. - IN: 318


Honismereti pályázat . ? 1979.10..-PMH


Közkinccsé váló ismeretek : Tárgyi emlékek, dokumentumok : Üzemi krónikák, honismereti pályázat / O. K. . ? 1979.12. .-PMH


Szeretik, óvják a múlt emlékeit - A felszabadulási plakett tulajdonosai / R. Zs. . ? 1985


Vecsés a múltjára emlékezik - Gazdag jubileum / R. Zs. . ? 1985


Régi képek - Vecsésről . ? 1986. - Vecsési honismereti kör


A múltjukat mentik a jövőnek - Húszéves a kör / Orosz Károly . ? 1988. - Folyóiratcikkek 1988. 3.oldal. - IN: 315


Emlékülés . ? 1988. - Folyóiratcikkek 1988. 37.oldal. - honismereti kör. - IN: 315


Vecsési jubileum - kiállítással egybekötve . ? 1988. - Folyóiratcikkek 1988. 101.oldal. - IN: 315

Régi és mai hiányosságok : Egy munkáskerület történetéhez IV. / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1990 : 57. oldal. - IN: 317


Házak csak ötgyerekeseknek : Egy munkáskerület történetéhez III. / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1990 : 59. oldal. - IN: 317


Üveghordók, rejtett kijáróval : Egy munkáskerület történetéhez II. / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1990 : 61. oldal. - IN: 317


Uradalom, tó volt a helyén : Egy munkáskerület történetéhez I. / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1990 : 63. oldal. - IN: 317


Őrizni a szót, a hagyományt : A lokálpatrióta felelőssége (I.) / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1990 : 181. oldal. - IN: 317


Gyűjtik az elhurcoltak nevét : A lokálpatrióta felelőssége (II.) / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1990 : 183. oldal. - IN: 317

FÖLDRAJZ, TELEPÜLÉSFÖLDRAJZ

Geiger Gizella : Vecsés déli településrészeinek bemutatás : Dolgozat / Geiger Gizella . ? Székesfehérvár : Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Kar, 2004. ? 9 p. ; 30 c. + 14 térkép : Helyi szerző - Vecsés földrajza, Andrássy telep, Halmi telep


Fehér Bálint Tamás : Vecsés településfejlődés története : Szakdolgozat / Fehér Bálint Tamás, témavezető Pozder Péter dr. . ? Eger : Eszterházy Károly Főiskola, 2004. ? 45 p. ; 30 cm. + mell.;Helyi szerző - Vecsés földrajza


Egy munkáskerület történelme : Barangolások a járásban : Amiről a birtoklevelek tanúskodnak / Orosz Károly . ? 1979.07.26. - Vecsés, Halmi telep története .- PMH

ÉLETRAJZOK, CSALÁDTÖRTÉNET

Bálint Ágnes élete és munkássága . ? Vecsés : [s.n.] . ? 30 cm


A Bistritz család története : Die Geschichte der Familie Bistritz / Anton Paul Bistritz; németből magyarra ford. Hlacs Norbert; előszót németre ford. Pável Rita; szerk. Demeter Zoltán .? Budapest : Eurovia,2000(Budapest : Eurovia Kft.Nyomdája). ?104 p. : ill.;21 cm


Gál István : Akikről Vecsésen utcát neveztek el : Különös tekintettel az 1848/49-es szabadságharcra /Gál István ; fényképezte Katona Csaba ; előszó Patkós József . ? Vecsés : Vecsés Város Önkormányzata, 2006. ? 80 p. : ill. színes, fekete-fehér fotók ; 24 cm; utcanevek, életrajzok


Gál István : Vecsés díszpolgárai, kitüntetettjei / írta Gál István ; [kiad. Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány] . ? [Vecsés] : Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány, 2008. ? 49 p., [7] fol. : ill., részben színes ; 24 cm ; Életrajzok


Somogyi Lajos (1927-) : Vecsési életrajzi lexikon és eseménynaptár 1786-1995 / Somogyi Lajos. . ? [Vecsés] : DZL-K., 1995 ([Kerepestarcsa] : Eurovia). ? 168 p. : ill. ; 20 cm

Balla Péter élete és munkássága, a róla szóló cikkek, dokumentumok gyűjteménye / Balla Péter . ? Vecsés : [s.n.] . ? 30 cm


A túlságos tétlenség ártalmas - Kitüntetettjeink arcképcsarnoka / Vereszki János . ? 1985


Van esély az újabb sikerekre - Kitüntetettjeink arcképcsarnoka / Koblencz Zsuzsa /Péter László fotó/ . ? 1986. - Folyóiratcikkek 1986 151.oldal. - IN: 313


A zeneoktatás helyi úttörője - Vecsési arcképcsarnok / Somogyi Lajos . ? 1988. - Folyóiratcikkek 1988. 29.oldal. - A Murányi család története. - IN: 315


Derékba tört művészi pálya - Vecsési arcképcsarnok / Somogyi Lajos . ? 1988. - Folyóiratcikkek 1988. 31.oldal. - Szabados Jenő. - IN: 315

Közéleti emberek voltak - Vecsési arcképcsarnok / Somogyi Lajos . ? 1988. - Folyóiratcikkek 1988. 33.oldal. - Szeidl Oszkár . - IN: 315


A község tartozik a tanítónak - Vecsési arcképcsarnok / Somogyi Lajos . ? 1988. - Folyóiratcikkek 1988. 35.oldal. - Róder Imre. - IN: 315  


Késői tiszteletadás - Vecsés tanítója volt / Somogyi Lajos . ? 1989. - Folyóiratcikkek 1989. 07.oldal. - Róder Imre. - IN: 316


Az utolsó akna megölte : Élt harminc évet / Somogyi Lajos. - Folyóiratcikkek 1990 : 119. oldal. - Berger Konrád. - IN: 317

Über die Wetschescher Aussiedlung / Pável Rita. - Folyóiratcikkek 1990 : 139. oldal. - Megjelent: Neue Zeitung .- 1990.05.05.. - IN: 317


Az unokákra milyen sors vár? : Életutak egy viharos században (II.) / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1990 : 161. oldal. - IN: 317


A kor nem emészt, megpróbál : Életutak egy viharos században (I.) / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1990 : 163. oldal, 165. oldal. - IN: 317

RÉGÉSZET, MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET

Vecsés kultúrális élete 1887-től napjainkig : Szakdolgozat / Fajtha Anita ? Budapest : Magyar Művelődési Intézet, [1998]. ? 26 p. ; 30 cm.

Vecsés nagyközség kultúrtörténete 1887-1981-ig, különös figyelemmel a műkedvelő színjátszásra / Tamási Pál . ? Vecsés : [s.n.], 1981. ? 254 p. ; 30 cm.

TÖRTÉNELEM, CÍMERTAN

Hetényi Rezső : Vecsés község 175 éves : Vecsés község története 1786-1961 / Hetényi Rezső, Lakatos Ernő . ? Budapest : Vecsés Község Tanácsa, 1962 (Budapest : Akadémiai Nyomda). ? 191 p. : ill. ; 20 cm

Vecsés nagyközség története különös tekintettel a 150 év előtti telepítésre / Bilkei Gorzó János . ? Monor : Vecsés Nagyközség Előljárósága, 1938. ? 160 p. ; 30 cm.

A vecsési németek elhurcolása és kitelepítése az 1940-es években : Szakdolgozat / Pável Rita ; konzulens Föglein Gizella . ? Budapest : ELTE Új- és Legújabb Kori Magyar Történeti Tanszék, 2001. ? 80 p. ; 30 cm.


Gál István : Vecsés a honfoglalás 1100. az újratelepítés 210. évében / Gál István; fényképezte Nagy István Elek, Vághy György; németre ford. Csík Józsefné . ? [Vecsés] : Vecsés Nagyközség Önkormányzata, 1996. ? 149 p. : ill., színes fotók ; 31 cm

A magyarországi németek története, különös tekintettel a vecsési sváb nemzetiség életére : Szakdolgozat / Kajos Ilona, Kiss Tóth János, Tóthné Fajtha Anita . ? Budapest : Berzseniy Dániel Tanárképző Főiskola, 1996. ? 177 p. ; 30 cm. + + 25 mell.

Ember az embertelenségben = Mensch in der Unmenschlichkein : Vecsésiek a hadifogoly- és munkatáborokban (1945-4950) : Hadifogoly napló / szerk. Frühwirt Mihály, Pável Rita . ? Vecsés : Kulturverein Vecsés, 2006 ([s.l.] : Kontaktprint Kft). ? 195 p. : ill. színes fotók ; 24 cm


Évforduló, ünnepség : Ma este Vecsésen, - Folyóiratcikkek 1991 : 81. oldal. - újratelepítés évfordulója. - IN: 318


Egy munkáskerület történelme : Barangolások a járásban : Amiről a birtoklevelek tanúskodnak / Orosz Károly . ? 1979.07.26. - Vecsés, Halmi telep története .- PMH


Vecsés a múltjára emlékezik - Gazdag jubileum / R. Zs. . ? 1985


Vecsés gazdag története - Pest megyei falumonográfiák / Gali Sándor . ? 1986


Egy tetterős község múltjának története - Vecsési jubileum / Michael Müller . ? 1986. - Folyóiratcikkek 1986. 93.oldal.Megjelenés:Neue Zeitung 1986.06.28.. - IN: 313


Vecsés 200 éves történetéből . ? 1986. - Folyóiratcikkek 1986.171- 173.oldal.Megjelenés:Neue Zeitung 1986.03.22. - IN: 313


Méltó emlékezés az elődökre - Vallatják a múltat / Fekete Gizella . ? 1986. - Folyóiratcikkek 1986. 215.oldal. - IN: 313


Vecsésiek és az angyalbőr/Unokáink is mesélni fogják/ / Orosz Károly . ? 1988. - Folyóiratcikkek 1988. 77.oldal. - IN: 315

Régi és mai hiányosságok : Egy munkáskerület történetéhez IV. / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1990 : 57. oldal. - IN: 317


Házak csak ötgyerekeseknek : Egy munkáskerület történetéhez III. / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1990 : 59. oldal. - IN: 317


Üveghordók, rejtett kijáróval : Egy munkáskerület történetéhez II. / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1990 : 61. oldal. - IN: 317Uradalom, tó volt a helyén : Egy munkáskerület történetéhez I. / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1990 : 63. oldal. - IN: 317


Az unokákra milyen sors vár? : Életutak egy viharos században (II.) / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1990 : 161. oldal. - IN: 317


A kor nem emészt, megpróbál : Életutak egy viharos században (I.) / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1990 : 163. oldal, 165. oldal. - IN: 317


Gyűjtik az elhurcoltak nevét : A lokálpatrióta felelőssége (II.) / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1990 : 183. oldal. - IN: 317


Lelki önvizsgálat is kell : Emlékezni kötelesség / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1991 : 29. oldal. - IN: 318


Márványtáblára vésik majd : Az áldozatok emlékezete / Orosz Károly. - Folyóiratcikkek 1991 : 31. oldal. - IN: 318

SZÉPIRODALOM

Elhougne László : Alkalmi rokon / d'Elhougne László . ? Vecsés : DZL K, 1998 ([s.l.] : Veres István Nyomdája). ? 128 p. ; 19 cm .- fűzött : 300,-Ft;novellák, állatmesék, aforizmák


Demeter D. Zoltán (1945-) : A szabadság ára / Demeter D. Zoltán . ? Budapest : Ad Librum, 2010. ? 128 p. ; 20 cm ISBN 978-615-5014-55-0 fűzött : 1600,- Ft; regény.


Ferenczy, G. : Ellenfényben / G.Ferenczy Hanna . ? Bp. : DZL, 1993. ? 191 p. ; 20 cm
ISBN 9634503667 fűzött


G. Ferenczy Hanna (1926) : Holdudvar : önéletrajzi regény / Ferenczy Hanna, G.(1926-) . ? [Vecsés] : DZL-K., 2008. ? 219 p. ; 20 cm


G. Ferenczy Hanna (1926-) : Ma kék a hold : Lírai vallomások / Ferenczy Hanna, G. (1926-); [ a kötetet szerk. és gond. Demeter Zoltán] . ? Vecsés : DZL-K., 2000 ([s.l.] : Eurovia Kft.Nyomdaüzeme). ? 120 p. ; 21 cm


Emlékezés 1956-2006 Antológia [Balatonlelle 2006 szeptember 8-10] / [szerk. Fodor Etelka] . ? [s.l.] : MOKK, 2006. ? 196 p. : ill. ; 21 cm; Fodor Etelka : 58-59 p.


Házam, hazám, szerelmem : a Krúdy Gyula Irodalmi Kör antológiája / szerk. Bíró András]. . ? Budapest : Krúdy Irod. Kör, 1993 ([Budapest] : Bíró). ? 162 p. : ill. ; 20 cm ; Szénási Sándor : 121-122 p.


Mesevonat : versek, mesék 2-14 éves gyerekeknek : a Krúdy Gyula Irodalmi Kör antológiája / szerk. Kanizsa József]. . ? Budapest : Krúdy Irod. Kör, 1994 ([Budapest] : Bíró). ? 118 p. ; 21 cm ; Szénási Sándor: 45-49 p.; 65-66 p.

Orvoslás-Művészet : Magyar Orvosírók és Képzőművészek Körének XXVI. Találkozója Balatonlelle 2001 szeptember 14-16 / szerk. Fodor Etelka . ? [s.l.] : DZL-Kiadó, 2002 ([s.l.] : Eurovia Kft.). ? cmISBN 963 03 9778 1 fűzött;novellák, versek, szemelvények
Fodor Etelka : 46-51 p.


Szénási Sándor István (1953-) : Ifjú álmok Ninivéje : versek / Szénási Sándor István ; ... az illusztrációkat kész. Bartos Ildikó ; kiad. a Krúdy Gyula Irodalmi Kör]. . ? Budapest : Krúdy Irod. Kör, 1996 ([Budapest] : Bíró). ? 93, [3] p. : ill. ; 21 cm


Szénási Sándor István (1953-) Mesék Csipasz majomról = Märchen vom Nacktäffchen / Szénási Sándor István ; [németre ford. Szakály Attiláné] ; [ill. Bartos Ildikó] ; [közread. a] Krúdy Gyula Irodalmi Kör . ? Budapest : Uránusz : Krúdy Irod. Kör, 2004 ([s.l.] : Holló & Társa). ? 127 p. : ill. ; 21 cm

Szigetvári Imre : Alkalmi versek / Szigetvári Imre . ? [s.l.] : DZL-Kiadó, 2007. ? 32 p. ; 21 cm. - Fűzött : ár nélkül; versek


Szigetvári Imre :Vecsési versek és régi ujjgyakorlatok 1998. / Szigetvári Imre . ? [Vecsés] : [S.N.], 1998. ? 48 p. : ill. ; 21 cm. - Fűzött : ár nélkül; versek


Szigetvári Imre : Őszi csokor, 2001 és Ujjgyakorlatok / Szigetvári Imre . ? [Vecsés] : DZL Kiadó, [2001]. ? 40 p. ; 21 cm. - Fűzött : ár nélkül; versek


Szigetvári Imre : Hosszabbítás / Szigetvári Imre . ? [Vecsés] : DZL Kiadó, 2003. ? 28 p. ; 21 cm . - Fűzött : ár nélkül; versek


Szigetvári Imre : Kezdet és folytatás / Szigetvári Imre . ? [Vecsés] : DZL Kiadó, 2005. ? 48 p. ; 21 cm . - Fűzött : ár nélkül; versek


Szigetvári Imre : Jézus hinti a búzát / Szigetvári Imre . ? [s.l.] : [s.n.]. ? 33 p. ; 20 cm


Vecsési antológia / [kiad. a József Attila Művelődési Ház]. . ? Vecsés : József A. Műv. Ház, [2003] ([S.l.] : [s.n.]). ? 50 p. ; 21 cm

Hárfa : Versek, aforizmák / Gammel József . ? Vecsés : Vecsési Könyvnyomda Kiadása, 1935 (Vecsési Könyvnyomda : [s.n.]). ? 95 p. ; 23 cm.

Rendezvényeink