Német Nemzetiségi Könyvtár - Dorfbücherei Wetschesch

 1994-ben az első német nemzetiségi önkormányzat megalakulását követően számos értékes kiadvány, dokumentum halmozódott fel a német nemzetiségi képviselők házikönyvtárában. 

 2002-ben fogalmazódott meg a gondolat az akkor újonnan megválasztott képviselőtestület tagjaiban, hogy ezeknek az értékes kiadványoknak egy olyan helyen kellene helyet biztosítani, ahol mindenki hozzáférhet ehhez az anyaghoz.

 A két német nemzetiségi nyelvet oktató iskolában bevezetésre került hon és népismereti tantárgy pedagógusai német nyelvű oktatási segédanyagot igényeltek a szakszerű órák megtartásához, valamint a helyi amatőr együttesek, (zene, tánc, kórus) körében jelentkezett az az igény hogy hozzáférhetővé váljanak részükre a kották, koreográfiai leírások, hanghordozók.

 Vecsés Város Önkormányzata 2003. október 28-i döntése segítette megvalósítani az elképzelést azzal, hogy a Fő út 49 szám alatti egykori Czifra Csárda épületében, helyet biztosított egy német nyelvű falusi kiskönyvtár számára, ami egyben a Német Nemzetiségi Önkormányzat székhelye is lett.
A vecsési Német Nemzetiségi Önkormányzat "Donauschwäbische Selbstverwaltung Wetschesch" 2003. szeptember 8-i határozatával német nyelvű közgyűjteményt alapított "Dorfbücherei Wetschesch" néven.

 Ezt követően a könyvek és egyéb dokumentumok leltározása, feldolgozása megkezdődött, hivatalos megnyitója a könyvtárnak 2004 áprilisában volt, amikor megnyitotta kapuit a nagyközönség előtt.

 A projekt anyagi fedezetének biztosításához igénybe vettük a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány által kiírt pályázati lehetőséget. Így az előbb említett közalapítvány, Vecsés Város Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával újabb értékes kiadványok kerülhettek a polcokra.

 Természetesen mint minden könyvtárban az alapszolgáltatások biztosítása mellett olyan német nyelvű könyvek és minden olyan dokumentum beszerzése volt a cél, ami kapcsolódik valamilyen módon a német identitásunk erősítéséhez, hagyományainkhoz.
Az előzőekben említett gyűjtemények mellett kiemelkedő szerepet kapnak a helytörténeti dokumentumok, az archív anyagok, valamint a Vecsésről készült szakdolgozatok. Emellett a városunkban folyamatosan megvalósuló eseményekről készült felvételek, digitalizált formában is a könyvtár helytörténeti gyűjteményének részét képezik. 

A könyvtár szerdai napokon 14-16 óráig várja látogatóit.

 Cím: 2220 Vecsés, Fő út 49.